Nasjonalt kompetansemiljø for helsestasjon og skolehelsetjenesten lokaliseres i Levanger

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

For å styrke tilbudet til barn, unge og familier skal det etableres et Nasjonalt kompetansemiljø for helsestasjon og skolehelsetjenesten. Regjeringen har besluttet at kompetansemiljøet skal lokaliseres i Levanger.

– Jeg er veldig glad for at Nasjonalt kompetansemiljø skal lokali­seres i Levanger som del av Folkehelseinstituttet. Helsestasjon og skolehelsetjenesten utgjør en svært viktig del av vår felles offentlige helsetjeneste. De bidrar til å gi barn en trygg start i livet og følger opp kvinner og familier i svangerskapet og barselperioden. Et nasjonalt kompetansemiljø er viktig for å øke kvaliteten på tilbudet og støtte fagfolkene våre, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Nasjonalt kompetansemiljø skal bidra til fagutvikling og spredning av kunnskap, forskning og kompetanse til kommunene på områdene helsestasjons- og skolehelsetjenesten omfatter. Kompetansemiljøet skal gi råd og veiledning om hva som er god faglig praksis, og legge til rette for å dele erfaringer og kunnskap på tvers av kommunene. Det er viktig for å gi et godt tilbud over hele landet.

Nasjonalt kompetansemiljø blir del av Folkehelseinsituttet

Nasjonalt kompetansemiljø skal være del av Folkehelseinstituttet. Instituttets samfunnsoppdrag er å produsere og spre kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester. Folkehelseinstituttet har allerede etablert fagmiljøer innenfor en rekke av de områdene som Nasjonalt kompetanse­miljø for helsestasjons- og skole­helsetjenesten vil omfatte.

– Folkehelseinstituttet går nå i gang med å etablere kompetansemiljøet i Levanger slik at miljøet kommer i drift så raskt som mulig, sier Kjerkol.

Lokaliseres i Levanger

Levanger har gode forutsetninger for å huse Nasjonalt kompetansemiljø for helsestasjon og skolehelsetjenesten. Levanger har geografisk nærhet til relevante fagmiljøer innen blant annet utdanning, forskning og helsedata med både NTNU og St.Olav. I tillegg er HUNT forskningssenter lokalisert i Levanger.   

– Jeg mener etableringen av Nasjonalt kompetansemiljø i Levanger vil kunne dra nytte av alle disse virksomhetene, samtidig som det vil kunne styrke hele det helsefaglige miljøet i regionen, sier Kjerkol.  

Det er i statsbudsjettet for 2023 satt av 15 millioner til kompetansemiljøet.