NATO-landene vil øve mer sammen

Forsvarsministermøtet i NATO 22. - 23. oktober

Forsvarsministrene i NATO er enige om at det er viktig å øve mer og mer målrettet sammen, på tvers av landegrensene, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide etter forsvarsministermøtet i NATO 22. - 23. oktober.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide møtte generalsekretær Anders Fogh Rasmussen i NATO på forsvarsministermøtet i Brussel (foto: Marita Isaksen Wangberg, FD).

Forsvarsministrene i NATO er enige om at det er viktig å øve mer og mer målrettet sammen, på tvers av landegrensene, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide etter forsvarsministermøtet i NATO 22.-23. oktober.

På forsvarsministermøtets første dag var det såkalte Connected Forces Initiative (CFI) en av de sentrale sakene. Kjernen i dette initiativet er å sikre og videreutvikle militære styrkers evne til å operere sammen, også etter nedtrappingen av ISAF-operasjonen i Afghanistan.

Forsvarsministeren understreker at den nye norske regjeringen vil prioritere NATO høyt.
- Samarbeidet i NATO er fundamentet for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Denne regjeringn vil ta en aktiv rolle i å videreutvikle og forsterke alliansen, styrke det norske engasjementet i NATO, og legge til rette for NATO-aktivitet og nærvær i Norge, sier Eriksen Søreide.

Forsvarsminister Eriksen Søreide ankom forsvarsminister i Brussel i dag.
Forsvarsminister Eriksen Søreide ankom forsvarsministermøtet i Brussel i dag (foto: FD).

Ønsker godt samarbeid med Russland
Forsvarsministrene i NATO diskuterte både samarbeidet mellom NATO og Russland samt bredere sikkerhetspolitiske spørsmål med Russlands forsvarsminister Sergei Shoigu. Det er første gang siden 2011 at det har vært et møte i NATO-Russlandsrådet.
- Russland er en viktig partner. Et godt samarbeid mellom NATO og Russland er viktig for vår felles sikkerhet. Dialogen og samarbeidet mellom oss bør opprettholdes både i gode og dårligere tider. Det var en kontruktiv tone, og vi ble enige om årlige møter, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Forsvarsministeren legger vekt på at det bør være gjensidig åpenhet og dialog rundt både planlegging og gjennomføring av øvelser.

Planlegger videre operasjon i Afghanistan
NATO arbeider nå med rammene for en operasjon i Afghanistan etter 2014. Operasjonen Resolute Support skal gi opplæring, rådgivning og støtte til afghanske sikkerhetsstyrker. Den skal ikke være en kampoperasjon.
- Når NATOs operasjonsplan er klar vil vi ta stilling til eventuelle norske bidrag til operasjonen i Afghanistan fra 2015, sier forsvarsministeren.

Møtte britisk kollega
Regjeringen vil også styrke det bi- og multilaterale samarbeidet med sentrale allierte i nærområdene. Under NATO-møtet hadde Eriksen Søreide en samtale med sin britiske kollega Philip Hammond.

 Under NATO-møtet hadde Eriksen Søreide en samtale med sin britiske kollega Philip Hammond.
Under NATO-møtet hadde Eriksen Søreide en samtale med sin britiske kollega Philip Hammond. (Foto: Marita Isaksen Wangberg, FD)

- Det er positivt for Norge at Storbritannia de siste årene har blitt mer opptatt av nærområdene, og at de vektlegger samarbeidet med Norge. Vi vil utdype og styrke dette samarbeidet med basis i konkrete prosjekter av gjensidig interesse og med verdi for NATO. Et mulig prosjekt er F-35, sier Eriksen Søreide, som også inviterte sin britiske kollega til Norge.

Forsvarsministeren hadde en bilateral samtale med sin canadiske kollega Philip Douglas Nicholson.
Forsvarsministeren hadde også en bilateral samtale med sin canadiske kollega Philip Douglas Nicholson. (Foto: Marita Isaksen Wangberg, FD)
Forsvarsministermøtet i NATO, ved NATO-hovedkvarterer i Brussel, her hovedmøterommet.
Forsvarsministermøtet i NATO, ved NATO-hovedkvarterer i Brussel, her ser man hovedmøterommet (foto: NATO).
Til toppen