Nedre Glomma kan forhandle om en byvekstavtale

– Regjeringen vil bidra ytterligere til en kraftfull og langsiktig satsing på klima- og miljøvennlig transport, og legge til rette for at Nedre Glomma kan nå nullvekstmålet for personbiltransport. Jeg er glad for å endelig kunne si at det er klart for å starte forhandlinger om en byvekstavtale for Nedre Glomma, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Mandag inviterte Samferdselsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet Nedre Glomma til markeringen av forhandlingsstart om en byvekstavtale. Regjeringen har fastsatt et mandat som skal legges til grunn for forhandlingene. Statens vegvesen skal lede forhandlingene og det legges opp til å komme raskt i gang.

– En viktig del av byvekstavtalen er å samordne areal- og transportplanleggingen. Regjeringen ønsker et aktivt samarbeid med regionale og lokale aktører for å støtte utviklingen av Nedre Glomma regionen som et godt sted å bo og leve, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande.

Byvekstavtalene skal legge til rette for en utvikling i tråd med nullvekstmålet, der vekst i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Hovedformålet er å skape attraktive og klima- og miljøvennlige byer med god fremkommelighet.

– De fire største byene våre og Tromsø har allerede byvekstavtaler, og Nedre Glomma har lenge vært i god posisjon for å starte forhandlinger. Vi er glade for å kunne legge til rette for at det kan inngås et langsiktig og forpliktende samarbeid gjennom en byvekstavtale for Nedre Glomma.