Nesten helt hjem til jul

Svarinnlegg av samferdselsminister Nygård om arbeidet med ny bruforbindelse på Dovrebanen i Ringebu og det midlertidige togtilbudet mellom Oslo og Trondheim, publisert på NRK Ytring 8. november 2023.

JIN Randklev bru some.jpg
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på befaring ved Randklev bru i august. Foto: Kristoffer Rød-Lindberg / Samferdselsdepartementet

Klima- og miljøvennlig, arealeffektiv, ingen forurensing fra mikroplast og veisalt. Disse positive ordene er dekkende for trafikken på Dovrebanen, der togene går på fornybar strøm. Mesteparten av togtrafikken i Norge i dag er grønn, og regjeringens mål er selvsagt at flere reisende og mer gods skal gå på skinner.

Jeg kan derfor forstå at Astri Elgethun, leder av Studentersamfundet i Trondhjem og togentusiast, er bekymret for attraktiviteten til togtilbudet mellom Oslo og Trondheim som følge av at brukollapsen i Ringebu delte Dovrebanen i to etter ekstremværet Hans i august i år. Elgethun tviler på at hun kommer til å ta tog hjem til jul i år, og hun etterlyser handling i en kronikk på NRK Ytring 4. november.

La det være helt klart: Å få gjenopprettet Randklev bru ved Ringebu så raskt som mulig har vår høyeste prioritet. Bane Nor har vært på denne saken fra dag én og har vurdert mange alternativer for å få på plass en god løsning. Det er heller ikke et spørsmål om penger. Bruforbindelsen skal opp.

Men i og med at Randklev bru har et spenn på 170 meter over en flomutsatt elv, vil det naturlig nok ta noe tid før ny bruforbindelse er på plass. For det første: Bruer av denne typen er ikke hyllevare. Bane Nor undersøker nå om det er mulig å gjenbruke de to bruelementene som falt ned i Gudbrandsdalslågen. I tillegg må ett av de to fundamentene, som brua står på i elven, skiftes ut.

Bruforbindelsen vil trolig komme raskere på plass med gjenbruk av bruelementer sammenliknet med å måtte bygge ny jernbanebru. Å bruke nabobrua vil ikke gi raskere gjenoppretting av togtrafikken. Også her må fundamentene utbedres, i tillegg til at brua og tunnelen ikke er utformet for moderne tog.

Etter brukollapsen kastet alle i jernbanefamilien seg rundt for å redusere de negative konsekvensene så mye som mulig. Staten yter midlertidig økonomisk kompensasjon til rammede person- og godstogselskaper. Det er positivt at det har vært mulig å overføre en del av godstrafikken til Rørosbanen.

Buss for tog ikke er ideelt, men tiden om bord i bussene mellom Oslo og Trondheim blir stadig kortere. I starten måtte passasjerene reise med buss mellom Lillehammer og Dombås. Fra 30. oktober har det vært busstransport mellom Lillehammer og Ringebu.

Planen er at det fra 10. desember kun skal være busstransport på den drøyt én mil lange strekningen mellom Fåvang og Ringebu. Selv om dette ikke blir like bra som det ordinære togtilbudet, vil jeg oppfordre Elgethun og andre som skal hjem til jul om likevel å velge SJs togtilbud – selv om det betyr en liten busstur på 15 minutter på en del av reisen.

Elgethun og medpassasjerene vil forhåpentlig legge merke til at toget kjører på helt ny, dobbeltsporet jernbane mellom Eidsvoll og Minnesund. Prosjektet er en del av InterCity-utbyggingen på Dovrebanen som i 2027 blant annet skal redusere reisetiden til om lag én time og øke kapasiteten på sporet mellom Oslo og Hamar.

Utbyggingen vil også gi reisetidsgevinsterfor fjerntogene mellom Oslo og Lillehammer. Og om noen år skal de gamle langdistansetogene mellom Oslo og Trondheim skiftes ut med helt nye tog – med bedre komfort.

Ekstremværet Hans viste at det er viktig å ta vare på den infrastrukturen vi allerede har. Behovet for vedlikehold og fornyelse på norsk jernbane er stort.

I Samferdselsdepartementet arbeider vi nå med Nasjonal transportplan 2025-2036, som legges frem for Stortinget til våren. Her vil vi presentere regjeringens forslag til videre utvikling av jernbanen, blant annet for å gjøre infrastrukturen mer robust mot ekstremvær.

Uansett er målet at toget skal være attraktivt – blant annet for studenter som skal hjem til jul.