Nettmøte om en karriere i Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet inviterer til et informasjonsmøte om karrieremuligheter. På møtet presenteres gruppeopptaket til aspirant- og admirantordningen.

Hvert år rekrutterer UD admiranter og aspiranter til utenrikstjenesten. De som tas opp får spennende, nyttig og relevant opplæring i Oslo før de reiser utenlands for å arbeide ved norske utenriksstasjoner, det vil si ambassader, generalkonsulat og internasjonale delegasjoner.

Admiranter utfører typisk administrative og konsulære oppgaver, mens aspiranter blant annet jobber med utenrikspolitiske- og økonomiske spørsmål. Både admiranter og aspiranter vil få spennende og viktige oppgaver, både ved norske utenriksstasjoner, og hjemme i departementet i Oslo.

Også i år søker vi personer med relevant utdanning, gjerne noe arbeidserfaring og gode språkkunnskaper. Programmet er en kombinasjon av opplæring og praksis. Rekrutteringsprosessen blir gjennomført i perioden fra april til juni i år. Søknadsfrist for årets gruppeopptak er 8. april.

For personer som vurderer å søke arrangerer vi et nettbasert informasjonsmøte om aspirant- og admirantprogrammet. Nettmøtet finner sted torsdag 4. april fra klokken 16 til 17 norsk tid.

På dette nettmøtet vil du høre fra UDs aspiranter og admiranter, og fra erfarne diplomater om hvilke muligheter og erfaringer et liv i utenrikstjenesten kan gi deg. Du vil også få informasjon om årets opptak, og mulighet til å stille spørsmål.

Meld deg på i skjemaet for å delta. Påmeldte deltakere vil få tilsendt en Teams-lenke før møtet.

Les mer om utenrikstjenesten og opptaket her.