NIBIO om matsikkerhet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Pandemi, klimaendringer, krig i Ukraina og økte priser på både gjødsel og energi. Dette er en del av bakteppet for at de globale matvarepriser i dag har økt med 30 prosent. Matsikkerhet og beredskap har kommet høyt på dagsordenen.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) vurderer sentrale faktorer for norsk matsikkerhet.

Kyr.
Nibio framholder at drøvtyggerne er avgjørende for norsk matsikkerhet fordi de kan nyttiggjøre seg planter som mennesker ikke kan spise, først og fremst gras. Foto: Torbjørn Tandberg