Noen lyspunkter, men fortsatt store tap av regnskog

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Det var mindre tap av regnskog i 2021 enn i rekordåret 2020. Men tapene er stabilt høye, ifølge nye tall fra ledende forskningsmiljøer i USA.

For å beskytte regnskogen må man vite hva som skjer med den. Nye tall fra norsk-støttede Global Forest Watch – et av verdens ledende kunnskapsmiljøer på feltet – tyder på at tap av skog gikk ned 11 prosent fra 2020 til 2021. Samtidig viser den samme statistikken at tropisk skog fortsetter å forsvinne i høyt tempo.

- Det er positivt at skogtapet har gått ned både på globalt nivå og i flere av våre samarbeidsland. Men det er for tidlig å si om dette er en trend, og tapene er fremdeles altfor høye. Situasjonen er svært alvorlig, og disse tallene viser at verden har en stor jobb å gjøre, sier klima og miljøminister Espen Barth Eide.

Tabellen fra Global Forest Watch viser hvilke ti land i verden som hadde størst tap av tropisk skog i fjor.
Tabellen viser hvilke ti land i verden som hadde størst tap av tropisk skog i fjor. Foto: Global Forest Watch

De ferske tallene viser blant annet at skogdekket i tropene ble redusert med 110.000 kvadratkilometer. Det tilsvarer et område på størrelse med Norges tre nordligste fylker; Finnmark, Troms og Nordland. I tillegg mistet verden om lag 37.500 kvadratkilometer tropisk naturskog – den viktigste og mest dyrebare skogtypen som er helt avgjørende for biomangfold og karbonlagring. Det tilsvarer ti fotballbaner med uberørt regnskog tapt hvert minutt.

Det største tapet av naturskog skjer i Brasil, etterfulgt av Den demokratiske republikken Kongo og Bolivia.

Et viktig lyspunkt i tallene er Indonesia, som reduserte skogtapet kraftig for femte år på rad.

- Dette viser at det langsiktige reformarbeidet Indonesia gjør virker. Indonesias egne rapporteringer viser også dette - avskogingen har nådd det laveste nivået på 20 år. Resultatene som Indonesia har levert de senere årene er imponerende, og de viser med all tydelighet at politikk virker, sier Barth Eide.

Tabell fra Global Forest Watch over skogtap i Indonesia i perioden 2002-2021
Tabellen viser oversikten over tap av skog i Indonesia i perioden 2002-2021. Foto: Global Forest Watch

Om Global Forest Watch

  • Global Forest Watch (GFW) er en nettportal som regelmessig gir oppdatert oversikt over tap av skog verden over. Her gjøres analyser av skog og landareal gratis tilgjengelig for alle.
  • GFW er et samarbeid blant over 90 organisasjoner, inkludert NASA og Google, og drives av den amerikanske tenketanken World Resources Institute.
  • Norge har støttet GFW med 175 millioner kroner siden 2013.
  • Analysen til GFW måler tap av skog, basert på satellittbilder. Og siden enkelte land kan ha ulike definisjoner av skog, kan det være forskjell på statistikken til GFW og landenes egne, offisielle avskogingstall. Det er derfor viktigere å se på trendene over tid enn enkelttall.

Mer om Global Forest Watch (GFW)