Norad får ansvar for forvaltning av Nansen-programmet for Ukraina

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Ukraina-innsatsen vil bli den største i norsk bistandshistorie. Behovet for bistand er enormt og det er viktig at bistanden er treffsikker og effektiv. Derfor flytter regjeringen forvaltningen av den sivile og humanitære delen av Nansen-programmet til Norad. UD skal fortsette å styrke arbeidet med analyse, policyutvikling, dialog med multilaterale og humanitære aktører, koordinering og politisk styring.

Bilde av hender som har ringer på farget i fargene til det ukrainske flagget, blå og gul.
Foto: Redd Barna

– Gjennom sivil støtte skal Norge være med på å sikre at Ukraina evner å stå imot Russlands aggresjon. Vi skal også sikre at Ukraina kan bestemme over egen fremtid, gi beskyttelse til sivile, lindre nød og bidra til gjenoppbygging. Skal vi klare det må vi jobbe smart og bruke ressursene våre best mulig, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.   

For å sikre maksimal utnyttelse av det samlede virkemiddelapparatet legges nå forvaltningen av den sivile delen av Nansen-programmet til Norad.   

– Dette handler om å bruke ressursene mest mulig effektivt. Politikk- og strategiutvikling er UDs ansvar, mens forvaltningen av disse midlene legges til Norad. Direktoratet har et sterkt fagmiljø, og forvaltning av bistandsmidler er en av Norads kjerneoppgaver. Denne arbeidsfordelingen vil sikre forsvarlig drift av Nansen-programmet, samtidig som departementet kan fokusere mer på å håndtere de nye sikkerhetspolitiske utfordringene, sier Huitfeldt.   

Norges støtte til Ukraina er svært omfattende. De neste fem årene skal 75 milliarder kroner fordeles gjennom militær og sivil støtte i det som kalles Nansen-programmet for Ukraina. Målet med den norske støtten er at Ukraina kan motstå Russlands angrep samtidig som vi skal bidra til å holde det ukrainske samfunnet i gang, og etter hvert bidra til gjenoppbygging.   

– Det er viktig og riktig at Norad sin kompetanse tas i bruk når dette historisk store bistandsprogrammet skal realiseres. Krigen i Ukraina angår oss alle, og den fører i tillegg til langsiktige globale konsekvenser for land i sør. Norad er Norges fremste fagmiljø på bistand og vi har lang erfaring med å forvalte pengene på en trygg måte, og sikre at de når frem dit de skal. Det er et stort ansvar Norad nå får, og vi tar oppgaven på største alvor, sier direktør i Norad, Bård Vegar Solhjell.