Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Elvestuen med nordisk initiativ for globalt rammeverk mot marin forsøpling

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen oppfordrer de nordiske miljøministerne til å ta ledelsen i den global innsatsen for å bekjempe forsøpling av verdenshavene når de møtes på Island onsdag. Elvestuen har med en erklæring som peker på behovet for en global avtale for å løse det raskt voksende miljøproblemet.

– Forsøplingen av verdenshavene er så alvorlig at vi må et internasjonalt samarbeid som tar tak i dettte problemet. Ingen land kan løse denne utfordringen alene. Derfor vil jeg be mine nordiske kolleger stille seg bak det norske forslaget om et sterkere og mer forpliktende internasjonalt samarbeid, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

I 2017 ble det lagt fram en rapport som viser at det er store mangler i det internasjonale avtaleverket om forsøpling av verdenshavene Internasjonale avtaler har ikke klart å forhindre en rask økning i plastavfall til alle havområder. Med havstrømmene blir dette avfallet spredd til områder langt unna, både små øystater og øde strender på Svalbard.

– Forsøplingen av verdenshavene viser at vi må samarbeide over landegrensene. Det er ikke nok å feie for egen dør når det fortsetter å kommer avfall med havstrømmene fra naboer langt unna. Vi trenger mer forpliktende internasjonale samarbeid, og her kan de nordiske landene sammen ta en lederrolle, sier Ola Elvestuen.

Elvestuen var nylig på FNs miljøforsamling i Nairobi hvor verdenssamfunnet ble enige om å fortsette å jobbe sammen for å finne gode løsninger på dette problemet.

Elvestuen håper at erklæringen vil være med på å få flere land til å støtte arbeidet med å utarbeide et globalt rammeverk. Nå handler det om å snakke om hvilke elementer som må på plass i en slik avtale, hva er mest effektivt å løse på globalt nivå

Norge bidrar med betydelige ressurser inn i arbeidet mot marin forsøpling. I 2018 etablerte regjeringen et bistandsprogram mot forsøpling av havene som nå er på 400 millioner kroner. Et internasjonalt rammeverk vil sikre at vi får resultater der problemet er størst. Mange store land i Asia, men også i Afrika ber om bistand til å utvikle politikk og virkemidler for å stanse plastforsøpling av havet. En avtale vil være et viktig verktøy for å bistå land med å få på plass politikk og virkemidler mot plastforsøpling.  

På det nordiske ministermøtet i Reykjavik vil ministrene også diskutere oppfølgingen av erklæringen fra da de nordiske statsministrenes møte i Helsingfors 25. januar 2019 hvor landene forplikter seg til et forsterket samarbeid for å bli klimanøytrale. I tillegg vil ministrene diskutere hvordan Norden kan bidra til et ambisiøst nytt rammeverk for naturen under konvensjonen for biologisk mangfold etter 2020.  I denne sammenheng vil det også bli en diskusjon om synergi mellom klima- og biodiversitetsmål, og aktiviteter som for eksempel restaurering av myr som kan støtte opp om dette.

Til toppen