Historisk arkiv

Styrker samarbeidet for å nå klimamål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

De nordiske statsministerne har vedtatt en erklæring om at de vil jobbe for karbonnøytralitet i hvert av de nordiske landene. Dette er nødvendig dersom man skal lykkes med målet om å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.

De nordiske statsministrene uttrykte ønske om en forsterket ambisjon på klimaområdet under møtet i Helsinki 25 januar.

Statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Ola Elvestuen på det nordiske klimamøtet i Helsinki 25. januar 2019.
Statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Ola Elvestuen på det nordiske klimamøtet i Helsinki 25. januar 2019. Foto: Marita Isaksen Wangberg

–  De nordiske landene har en lang tradisjon for å samarbeide. Vi har vist verden at det er mulig å kombinere økonomisk vekst med en ambisiøs klimapolitikk. Norden kan gå foran som et eksempel på at karbonnøytralitet er mulig. Samtidig viser vi at vi tar FNs rapport om å begrense verdens oppvarming til 1,5 grader på alvor, sier statsminister Erna Solberg.

Det nordiske initiativet kommer blant annet som et svar på FNs 1,5 graders rapport og FNs klimamøte i Katowice i desember i fjor. I Helsingfors ble det understreket at det er viktig at Norden viser lederskap i kampen mot klimaendringene.

– 1,5 graders rapporten fra FN viser at det haster med å få ned verdens klimagassutslipp. Ved at alle nordiske land blitt enige om å oppnå karbonnøytralitet, tar de nordiske landene et viktig skritt på veien mot lavutslippssamfunnet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Norge har et mål om å være klimanøytralt i 2030. Samtidig skal Norge bli et lavutslippssamfunn i 2050. Regjeringen vil følge opp disse målene.

Statsminister Erna Solberg ble ønsket velkommen til det nordiske klimamøtet i Helsinki av den finske statsministeren Juha Sipilä
Statsminister Erna Solberg ble ønsket velkommen til det nordiske klimamøtet i Helsinki av den finske statsministeren Juha Sipilä. Foto: Marita Isaksen Wangberg/Statsministerens kontor

Det var Finland som var vertskap for det nordiske klimamøtet i Helsinki. I tillegg til den finske, islandske og norske statsministeren deltok statsråder med ansvar for klima fra de nordiske landene.