Økt nordisk samarbeid for et bedre havmiljø

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har invitert sine nordiske kolleger til økt samarbeid for et bedre havmiljø. På miljøministermøtet i Stockholm onsdag undertegnet de en erklæring som styrker samarbeidet og peker framover.

Bilde av hav
De nordiske landene skal samarbeide tettere for et bedre havmiljø. Foto: IStock

–Rapporten fra klimapanelet om hav og is viser med skremmende klarhet hvordan havet tar støyten av menneskeskapte klimaendringer. Havet blir varmere og surere, det blir mindre produktivt, og det stiger. Men vi kan unngå de verste konsekvensene ved en målrettet og kraftull innsats, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Han understreker at  de nordiske landene har lang tradisjon for samarbeid. Sammen kan de gi drahjelp for å sikre et rent og rikt hav for framtida.

Ministererklæringen

Felles nordisk pressemelding