Nordiske arbeidsministre drøfter arbeidsmiljø og integrering av flyktninger i arbeidslivet

Arbeidsmiljøet er viktig for nordisk produktivitet og konkurransekraft. Landene har også felles utfordringer med å integrere flyktninger i arbeidslivet. Derfor står begge disse temaene på dagsorden når arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie inviterer de nordiske arbeidsministrene til årets møte i Ministerrådet for Arbeidsliv (MR-A), 28. november.

I tillegg vil ministrene behandle forslag til nytt nordisk samarbeidsprogram, som er den strategiske plattformen for det nordiske samarbeidet på arbeidslivsfeltet i årene 2018–2021. 

– I 2015 mottok flere av de nordiske landene mange asylsøkere. Dette førte til behov for endringer i politikken. Vi har en felles interesse av å få til en god integrering i arbeidslivet, og derfor er det viktig å utveksle erfaringer om hva som fungerer godt og mindre godt på dette området, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. 

I de nordiske høykostlandene er man helt avhengig av virksomhetenes og arbeidstakernes evne til å levere under høye krav og med høy effektivitet. Landene skal også drøfte hvilken betydning arbeidsmiljøarbeidet har for et fortsatt produktivt og godt arbeidsliv.

– Vi stiller blant annet spørsmål om vi har god nok kunnskap og bevissthet om hva som fungerer og ikke fungerer for at vi skal kunne fortsette å ha arbeidsliv med kvaliteter og produktivitet i verdenstoppen, sier Hauglie. 

Nytt nordisk samarbeidsprogram

Ministermøtet vil behandle et nytt nordisk samarbeidsprogram på arbeidslivsområdet som løfter fram viktige utfordringer og prioriterte innsatsområder for sektoren i årene 2018–2021. Dette programmet peker på sentrale utfordringer som de nordiske landene står overfor på arbeidslivsfeltet, som bl.a. utenforskap og inkludering, samt behov for å utvikle kompetanse. Programmet legger også grunnlag for økt kunnskap og informasjonsutveksling om spørsmål knyttet til «framtidens arbeidsliv»; konsekvenser av digitalisering, automatisering og delingsøkonomi. 

Til toppen