Presseinvitasjon:

Nordisk forsvarsministermøte i Bergen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

10.-11. april møtes de nordiske forsvarsministerne i Bergen. Tema for møtet er sikkerhetspolitiske utfordringer i våre felles nærområder og videreutvikling av det nordiske forsvarssamarbeidet.

nordiske flagg
De nordiske forsvarsministerne samles i Bergen 10.-11.april.

Norge har formannskapet i NORDEFCO i 2018, og dette møtet er det første forsvarsministermøtet under norsk ledelse.

- Det tette nordiske samarbeidet gir gode resultater. Vi snakker sammen om felles utfordringer i våre nærområder, og andre steder i verden. Nå diskuterer vi om vi kan bidra til internasjonale operasjoner sammen, noe vi har gode erfaringer med fra for eksempel Mali og Georgia. Under høstens store NATO-øvelse der Norge er vertsnasjon, Trident Juncture, vil soldater fra flere nordiske land øve og trene sammen. Det vil bidra til å styrke samarbeidet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Agenda
Under møtet i Bergen vil forsvarsministerne diskutere de sikkerhetspolitiske utfordringene blant annet knyttet til nylig russisk øvingsvirksomhet i våre nærområder. Flere av de nordiske landene stiller med større styrkebidrag til NATO-øvelsen Trident Juncture til høsten. Arbeidet med å forenkle tilgangen til de andre landenes territorium og å bygge ned byråkratiske hindre vil stå høyt på agendaen. De nordiske landene vil også starte arbeidet med å lage en ny visjon for det nordiske forsvarssamarbeidet.

Norge vil ta initiativ til å starte et nordisk samarbeid innenfor flere områder, bl.a. innen ubemannede og autonome systemer som undervannsfarkoster og droner. Videre har Norge ambisjon om å bli en ledende romnasjon i Arktis. Det innebærer også en økt satsing på internasjonalt samarbeid.

- Dette er grenseoverskridende felt der det er naturlig å søke internasjonalt samarbeid. NORDEFCO er en arena vi mener kan bidra til koordinert og konstruktivt samarbeid innenfor disse samfunnskritiske områdene, sier Bakke-Jensen.

Priv. til red:
Media inviteres til et pressemøte med de nordiske forsvarsministerne på Bergenhus festning tirsdag 10. april kl. 16. Oppmøte senest kl. 15.50. Ta med pressekort/legitimasjon.

Påmelding innen tirsdag 10. april kl. 10 til miw@fd.dep.no

Kontaktpersoner for presse:

Marita I. Wangberg, tlf. 905 12 319 eller miw@fd.dep.no

Helene Megaard, tlf. 988 36 299 eller heme@fd.dep.no