Nordisk forsvarssamarbeid - NORDEFCO

Norge har formannskapet i NORDEFCO i 2014. Sverige overtar ved nyttår formannskapet i det nordiske forsvarssamarbeidet (NORDEFCO).

NORDEFCO utgjør rammen for det nordiske forsvarssamarbeidet og ble etablert i desember 2009. Et hovedmål for NORDEFCO er å bevare og videreutvikle landenes militære kapabiliteter og operative evne gjennom kostnadseffektivt samarbeid.

Mer info om NORDEFCO på hjemmesiden www.nordefco.org

Flernasjonalt forsvarssamarbeid anses i økende grad som et viktig virkemiddel for å løse felles og grunnleggende utfordringer i forsvarspolitikken. Stramme økonomiske rammer, prisstigning på høyteknologisk forsvarsmateriell og grenseoverskridende sikkerhetsutfordringer gjør det naturlig å videreutvikle regionalt flernasjonalt forsvarssamarbeid.

Det er på denne bakgrunnen man må forstå dynamikken i utviklingen av det nordiske forsvarssamarbeidet de siste årene. Merverdien et slikt samarbeid kan gi for utviklingen av landenes forsvar var hovedtema i den norsk-svenske mulighetsstudien av 2007, rapporten fra forsvarssjefene i Norge, Sverige og Finland av 2008, samt Stoltenberg-rapporten om fremtidig nordisk samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitikk av 2009.

NORDEFCO utgjør rammen for det nordiske forsvarssamarbeidet og ble etablert i desember 2009. Et hovedmål for NORDEFCO er å bevare og videreutvikle landenes militære kapabiliteter og operative evne gjennom kostnadseffektivt samarbeid. Samarbeidet spenner over hele spekteret fra sikkerhets- og forsvarspolitikk til kapabilitetsutvikling og operative innsatser.

Samarbeidet om trening og øvelser øker stadig. Byråkratiske og praktiske hindringer for samarbeid på tvers av grensene bygges ned.