Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nordisk forsvarssamarbeid - NORDEFCO

NORDEFCO er rammen for det nordiske forsvarssamarbeidet og ble etablert i desember 2009. Et hovedmål for NORDEFCO er å bevare og videreutvikle landenes militære kapabiliteter og operative evne gjennom kostnadseffektivt samarbeid.

Mer info om NORDEFCO på hjemmesiden www.nordefco.org

Flernasjonalt forsvarssamarbeid anses i økende grad som et viktig virkemiddel for å løse felles og grunnleggende utfordringer i forsvarspolitikken. Stramme økonomiske rammer, prisstigning på høyteknologisk forsvarsmateriell og grenseoverskridende sikkerhetsutfordringer gjør det naturlig å videreutvikle regionalt flernasjonalt forsvarssamarbeid.

NORDEFCO utgjør rammen for det nordiske forsvarssamarbeidet og ble etablert i desember 2009. Et hovedmål for NORDEFCO er å bevare og videreutvikle landenes militære kapabiliteter og operative evne gjennom kostnadseffektivt samarbeid. Samarbeidet spenner over hele spekteret fra sikkerhets- og forsvarspolitikk til kapabilitetsutvikling og operative innsatser.

Samarbeidet om trening og øvelser øker stadig. Byråkratiske og praktiske hindringer for samarbeid på tvers av grensene bygges ned.

I 2019 markerte forsvarsministrene at samarbeidet har vart i ti år:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ti-ar-med-stadig-sterkere-nordisk-samarbeid/id2678278/

Felles kronikk: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nordiskkronikk/id2677909/

Prioriteringene for det norske formannskapet som var i 2018:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-overtar-formannskapet-i-det-nordiske-forsvarssamarbeidet/id2583334/