Årsrapport NORDEFCO 2022

Norge hadde formannskapet for det nordiske forsvarssamarbeidet «NORDEFCO» i 2022. Les årsrapporten her.

De nordiske landene samarbeider om sikkerhet- og forsvarspolitikk gjennom NORDEFCO. På departementalt nivå omfatter strukturen policy, kapabiliteter og materiell. På militær side omfatter strukturen i tillegg trening og øvelser, operasjoner, HR og utdanning.

NORDEFCO er et viktig forum for sikkerhets- og forsvarspolitisk dialog og samordning og felles prosjekter som styrker vår operative evne. Norge hadde formannskapet i NORDEFCO i 2022. Formannskapsperioden var preget av krigen i Ukraina samt finsk og svensk søknad om NATO-medlemskap. Norge har lagt stor vekt på å bistå Finland og Sverige i deres forberedelser til NATO-medlemskap.  Årsrapporten belyser de viktigste prosjektene og møtene som ble gjennomført i 2022.

Les årsrapporten her: 

Nordefco Rapport 2022 - Screen.pdf

Nordefco årsrapport