Forsvarsminister Bjørn Arild Gram skal redegjøre for Nordisk råd

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norge har i 2022 hatt formannskapet i NORDEFCO. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram vil onsdag 2.november redegjøre for Nordisk råd hva som har skjedd i løpet av året.

-Det har vært et år hvor det nordiske samarbeidet har blitt viktigere enn på mange år. Sikkerhetssituasjonen i Europa og i våre nærområder er svært alvorlig. Russlands brutale krig mot Ukraina har grunnleggende endret den sikkerhetspolitiske situasjonen – også i vår region, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp)

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram skal redegjøre i Nordisk råd. Foto: Asgeir Spange Brekke, Forsvarsdepartementet

I løpet av dette året har Finland og Sverige søkt om medlemskap i NATO og Danmark har valgt å bli med i EUs forsvarssamarbeid. Finsk og svensk NATO-medlemskap vil bli begynnelsen på en ny epoke i nordisk sikkerhetspolitikk.  Det nordiske forsvarssamarbeidet vil endre karakter. Nordisk forsvarssamarbeid blir et viktig redskap for å styrke vårt kollektive forsvar i NATO.

Nordiske lands flagg
Nordiske lands flagg Foto: Forsvarsdepartementet

-I løpet av året som har gått har vi i NORDEFCO-samarbeidet fokusert på å styrke vårt operative samvirke. Vi har intensivert vårt samarbeid om operativ planlegging på Nordkalotten og i syd-Skandinavia. Norge ser frem til å videreutvikle nordisk samarbeid og styrke vår kollektive sikkerhet i en tid hvor Europa og verden er preget av tungt sikkerhetspolitisk alvor, sier Bjørn Arild Gram.

Pressekontakt for forsvarsministeren:

Asgeir Spange Brekke mob. 90028061