Forsvarsministeren orienterte i Nordisk råd

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

- Russland fører en brutal krig i Ukraina, og sikkerhetssituasjonen i Norden er varig endret, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Norge har hatt formannskapet for det nordiske forsvarssamarbeidet NORDEFCO i 2022,  2. november holdt han orientering for Nordisk råd.

Forsvarsministeren i Nordisk råd, Helsinki
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) redegjorde for Nordisk råd. Foto: FD

- Det har vært et år hvor det nordiske forsvarssamarbeidet har blitt viktigere enn på mange år. Sikkerhetssituasjonen i Europa og i våre nærområder er svært alvorlig som følge av Russlands brutale krig mot Ukraina, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i dagens møte i Nordisk råd.

I disse dager avholder Nordisk råd sin sesjon i Finlands hovedstad Helsinki. Under dette møtet redegjorde forsvarsminister Bjørn Arild Gram for forsvarssamarbeidet NORDEFCO. 

- Forsvarssamarbeidet mellom våre nordiske land fikk i år en ny alvorlig dreining. Russlands brutale krig i Ukraina har ført til at vår lands sikkerhetssituasjon har blitt fundamentalt endret. Et finsk og svensk NATO-medlemskap vil bli begynnelsen på en ny epoke i nordisk sikkerhetspolitikk. Nordisk forsvarssamarbeid blir et viktig redskap for å styrke vårt kollektive forsvar i NATO, sa Gram.

I løpet av året som har gått har NORDEFCO-samarbeidet fokusert på å styrke det operative samvirket, samt totalforsvaret i Norden. Samarbeidet om operativ planlegging på Nordkalotten og i syd-Skandinavia er intensivert.  Norge ser frem til å videreutvikle nordisk samarbeid og styrke vår kollektive sikkerhet i en tid hvor Europa og verden er preget av tungt sikkerhetspolitisk alvor, sier Bjørn Arild Gram.

 

Fmin holder sin innledning
Forsvarsministeren under sin innledning. Foto: FD