Historisk arkiv

Nye skritt for sterkere nordisk samarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Det nordiske forsvarssamarbeidet (Nordefco) fyller ti år i år. Det er et nært, operativt samarbeid som bidrar til et sikrere Norden. Nå tar vi nye skritt for å være bedre beredt hvis en krise oppstår.

Illustrasjonsbilde - noidisk
Illustrasjonsbilde - noidisk Foto: FD

Av Frank Bakke-Jensen (Norge)Trine Bramsen (Danmark)Peter Hultqvist (Sverige)Antti Kaikkonen (Finland) og Guðlaugur Þór Þórðarson (Island)

 

De nordiske landene forenes av geografi, historie, kultur og verdier. Sammen har vi et ansvar for å bevare freden og stabiliteten i vår del av verden. Vi er avhengige av hverandre for tilgang til varer, aksess til havner, fuksjonell og sammenhengende intrastruktur og transportruter som krysser våre grenser. Det er i vår felles interesse at Nord-Europa er trygt.

Vi lever i en uforutsigbar tid, der nye utfordringer og trusler kan gi følelsen av utrygghet i samfunnet. Derfor må vi stå klare til å forsvare våre demokratiske samfunn. En omfattende sikkerhetskrise i Norden vil påvirke oss alle. For å leve opp til ansvaret vi har for sikkerheten i vår region, må vi fortsette å styrke vår evne til å handle sammen. Under forsvarsministermøtet i dag stiller vi oss derfor bak en krisemekanisme  for konsultasjoner innenfor det nordiske forsvarssamarbeidet. Målet er å styrke informasjonsdelingen og koordineringen under kriser og konflikter, slik at vi er bedre forberedt hvis en krise oppstår.

Målet med det nordiske samarbeidet er å styrke deltakerlandenes nasjonale forsvar, kartlegge mulige synergier og finne effektive felles løsninger. Dette har vært målet siden starten, og det utgjør fortsatt basisen for det nordiske forsvarssamarbeidet.

Russlands illegale annektering av Krim i 2014 og den fortsatte aggresjonen i Øst-Ukraina har forverret den internasjonale sikkerhetssituasjonen og ført til en militær oppbygging i våre nærområder. Den russiske handlemåten fortsetter å øke den internasjonale spenningen. Sikkerhetssituasjonen påvirker de nordiske landene og samarbeidet vårt. Vi har alle et ansvar for å opprettholde freden og stabiliteten i vår del av verden. Dette har gjort vårt samarbeid enda mer nødvendig.

Når vi nå markerer at Nordefco fyller ti år, er det klart at vår felles innsats har gitt konkrete resultater. I begynnelsen fokuserte vi på å skape gode og kostnadseffektive løsninger av felles interesse, ikke bare hjemme men også internasjonalt. Vi opprettet et samarbeid om nordisk taktisk flytransportstøtte (Nortat). Vi  samarbeidet enda tettere  internasjonalt, som i Afghanistan. Den siste tiden har vi fortsatt dette samarbeidet i Mali. Vi har dessuten brukt både det norske, svenske og finske luftrommet i øvingskonseptet Cross Border Training.

Siden 2014 har samarbeidet blitt mer operativt og fokusert på sikkerthetssituasjonen i våre nærområder. Vi har opprettet sikker kommunikasjon mellom våre hovedsteder, forenklet tilgangen til hverandres territoruim, tatt skritt for å bedre vår felles situasjonsforståelse og utviklet evnen til å utveksle luftromsinformasjon. Vi er også enige om en ordning som gjør at flyene våre kan bruke landingsbaser i andre nordiske land., om feks værforholdene krever det. Vi har også samarbeidet tett om flyøvelsen Arctic Challenge Exercise som i år ble gjennomført som en kvalifiserende flaggøvelse, i nært samarbeid med USA. Disse nordiske øvelsene komplementerer samarbeidet mellom NATO og partnere, som NATO-øvelsen Trident Juncture i fjor.

Visjonen for det nordiske samarbeidet peker ut retningen for samarbeidet fram mot 2025. Visjonen viser vår felles forståelse av at en alvorlig sikkerhetskrise i Norden vil påvirke oss alle, og at vi er forberedt og utstyrt til å handle sammen – i fred, krise og konflikt.

Gjennom å etablere en mekanisme for krisekonsultasjoner har vi tatt nye skritt for å kunne samarbeide ikke bare i fredstid, men også i krise og konflikt. Denne nye mekanismen vil gjøre det mulig å få en felles situasjonsforståelse. Deltakerlandene kan konsultere hverandre når stabiliteten i regionen, landenes teritorielle integritet eller sikkerhet er truet. Mekanismen kan også brukes for diskusjon og samordning av standpunkter ved internasjonale situasjoner som har implikasjoner for Norden eller der våre land har felles sikkerhetsinteresser.

Vi kommer til å fortsette arbeidet for å styrke Nordefco som plattform for sikkerhets- og forsvarspolitisk dialog og effektivt praktisk samarbeid. Et nært nordisk forsvarssamarbeid øker vår militære evne og styrker vår mulighet til å handle sammen. Når vi trener og øver sammen styrker vi vår nasjonale kapasitet til å agere sammen. Samtidig sender vi et tydelig signal til potensielle angripere om at vi vil forsvare oss om det trengs.