Historisk arkiv

Ti år med stadig sterkere nordisk samarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Det nordiske forsvarssamarbeidet (Nordefco) fyller ti år i år. - Det er et nært, operativt samarbeid som bidrar til et sikrere Norden. På forsvarsministermøtet i dag gjorde vi et nytt grep for å være bedre beredt hvis en krise oppstår, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Det nordiske forsvarsministermøtet ble avholdt i Stockholm 19.-20. november, med Frank Bakke-Jensen (Norge), Trine Bramsen (Danmark), Peter Hultqvist (Sverige), Antti Kaikkonen (Finland) og Guðlaugur Þór Þórðarson (Island) tilstede.

– En omfattende sikkerhetskrise i Norden vil påvirke oss alle. For å leve opp til ansvaret vi har for sikkerheten i vår region, må vi fortsette å styrke vår evne til å handle sammen, sier Bakke-Jensen.

Fra venstre Arnor Sigurjonsson (generaldirektør Island), Trine Bramsen (forsvarsminister Danmark), Peter Hultqvist (forsvarsminister Sverige), Antti Kaikkonen (forsvarsminister Finland) og Frank Bakke-Jensen (forsvarsminister Norge).
Fra venstre Arnor Sigurjonsson (generaldirektør Island), Trine Bramsen (forsvarsminister Danmark), Peter Hultqvist (forsvarsminister Sverige), Antti Kaikkonen (forsvarsminister Finland) og Frank Bakke-Jensen (forsvarsminister Norge). Foto: Marita I. Wangberg, FD

Under forsvarsministermøtet i dag stilte forsvarsministerne seg bak en ny krisemekanisme for konsultasjoner innenfor det nordiske forsvarssamarbeidet.

– Med sikker kommunikasjon kan vi dele informasjon og koordinere oss bedre hvis en krise oppstår, sier Bakke-Jensen.

På møtet ble det også markert at Nordefco-samarbeidet har jubileum:

– Ti år med felles innsats har gitt konkrete resultater: Gode og kostnadseffektive løsninger av felles interesse både hjemme og internasjonalt, sier forsvarsministeren.

Landene samarbeider blant annet om om nordisk taktisk flytransportstøtte (Nortad), internasjonale operasjoner som i Afghanistan og Mali, Cross Border Training og Arctic Challenge Exercise, sikker kommunikasjon mellom hovedstedene, forenklet tilgang til hverandres territoruim, bedre felles situasjonsforståelse, utveksling av luftromsinformasjon, landingsbaser og sikkerhetspolitisk dialog.

I tilknytning til det nordiske møtet holdes også et møte med de baltiske forsvarsministerne samt et møte i det forsvarspolitiske forumet Northern Group.

Det nordiske forsvarsministermøtet ble holdt i Stockholm 19. - 20. november.
Det nordiske forsvarsministermøtet ble holdt i Stockholm 19. - 20. november. Foto: Magnus Liljegren / Regeringskansliet