Norge deltar i prosjekt som skal gjøre det enklere for militære styrker å passere grenser i Europa

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa har aktualisert behovet for forbedringer i evnen til militær mobilitet, og arbeid med dette for øye tas fremover i både NATO, med våre europeiske allierte, og Norden. En av de største utfordringene med dagens system har vært prosedyrene for klarering av militære styrker som passerer grensene i Europa, som preges av store nasjonale variasjoner. For å lykkes kreves et nært samarbeid, og militær mobilitet har høyeste prioritet i samarbeidet mellom NATO og EU, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Det er etablert et prosjekt for militær mobilitet, med ansvar for overordnet koordinering i Europa. Norge sammen med USA og Canada ble gitt adgang til å delta i prosjektet våren 2021, og den 14. desember fikk landene full deltakelse i prosjektet

– Deltakelse i prosjektet om militær mobilitet vil bidra til europeisk og norsk sikkerhet. Systemet vil tjene norske interesser i forhold til både NATO, sentrale allierte, nordiske partnere og EU. Deltakelsen ivaretar hensynet til nasjonal suverenitet, og det vil fortsatt være opp til norske myndigheter om utenlandske styrker skal gis adgang til norsk territorium, avslutter Enoksen.