Norge deltok da EUs miljøministre møttes i Slovenia

Fra 20. til 21. juli møttes EUs miljøministre i Slovenia for et uformelt ministermøte. Fra Norge deltok statssekretær Kjartan Alexander Lunde (V) fra Klima- og miljødepartementet.

Klimamøte
På første dag av møtet var hovedtemaene «Fit for 55»-pakken og høstens globale klimaforhandlinger i Glasgow, COP26. Møtet ble preget av flommene som nylig rammet særlig Nederland, Belgia og Tyskland. Foto: Slovenian Presidency of the Council of the EU 2021


– Norge er en del av Europas klimapolitikk, og skal samarbeide med EU om utslippskutt. Mange av de nye tiltakene landene nå diskuterer som en del av EUs grønne giv vil også være aktuelle for Norge, sier Kjartan Alexander Lunde (V), som representerte Norge på ministermøtet.

første dag av møtet var hovedtemaene «Fit for 55»-pakken og høstens globale klimaforhandlinger i Glasgow, COP26. Møtet ble preget av flommene som nylig rammet særlig Nederland, Belgia og Tyskland. Den britiske COP-presidenten Alok Sharma deltok på delen av møtet som handlet om COP26. Sharma og flere av de andre ministrene pekte på den viktige lederrollen som klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) har fått i forhandlingene.

– Arbeidet som Norge og vår minister gjør nå i forkant av COP26 blir lagt merke til. Møtene til nå viser at det er vilje til å finne løsninger. Imidlertid må det jobbes videre både på et politisk og teknisk nivå for å komme i mål, sier Lunde.

andre dag av møtet var biodiversitet på agendaen med diskusjoner om høstens og vårens forhandlinger om nye globale mål for naturen i COP15 under FN-konvensjonen om biologisk mangfold. I tillegg var det diskusjoner om europeisk politikk for pollinatorer.

– Norge har kommet langt sammenlignet med flere andre land i innsatsen for pollinatorer. Allerede i 2018 fikk vi på plass en nasjonal pollinatorstrategi. Senere i sommer vil regjeringen lansere en sektorovergripende handlingsplan som vil styrke tiltakene som allerede er iverksatt. Dette var tiltak som flere av EUs ministre er interessert i å høre mer om i tiden framover, sier Lunde.