Norge fornyer og forsterker regnskogsamarbeid med Etiopia

Norge fornyer partnerskapsavtalen med Etiopia om regnskog, klima og naturbevaring. Etiopia viser at de er på god vei mot 2030-målet om økt skogdekke i landet. Fornyet avtale markerer overgang til en fase hvor Norge støtter Etiopias skog- og arealbrukspolitikk gjennom betaling for reduserte utslipp av klimagasser fra avskoging.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen besøkte denne uken Etiopia der han undertegnet en fornyet partnerskapsavtale med Etiopia. Målet med avtalen er at Norge skal støtte det afrikanske landet i arbeidet de gjør for å ta vare på de verdifulle skogområdene sine. Det skal gjøres ved at Norge betaler for resultater som er oppnådd på bakken. Resultatene måles i utslippsreduksjoner, som er viktig i en tid der globale utslipp fortsetter å øke. Etiopia har arbeidet målrettet med å ta vare på skogen, planting av ny skog, og restaurering av skogarealer over en årrekke, noe som gagner klima, natur, jordbruk og lokalsamfunn.

– Jeg er imponert over den innsatsen Etiopia har gjort både for å ta vare på den skogen de har – men også med å restaurere og plante ny skog. Vi vet hvor viktige de tropiske skogene er for å bremse klimaendringene. I Etiopia er disse skogene også viktige for klimatilpasning og matsikkerhet. Det er viktig at vi støtter dem i ambisjonene mot en grønn utvikling, sa klima- og miljøminister Bjelland Eriksen etter å ha møtt flere av sine etiopiske kollegaer i hovedstaden Addis Abeba.

Et grønt «vanntårn»

Under sitt besøk til Etiopia ble den norske klima- og miljøministeren fortalt om den spesielle rollen skogen i Etiopia har som «vanntårn» i hele regionen. Skogen regulerer nedbør og dermed mulighet for matproduksjon for millioner av mennesker i Etiopia, Somalia, Djibouti og helt ned til det nordlige Kenya.

Norge har samarbeidet med Etiopia om skogbevaring i mer enn ti år. Så langt har støtten bidratt til å beskytte én million hektar naturskog, som nå er under bærekraftig forvaltning. Støtten har også bidratt til å gjenopprette én million hektar med forringet skog. 300 000 mennesker har fått bedret sine levekår som et resultat av partnerskapet med Norge.

– Å bidra til bedre levekår i et land som er så hardt prøvet av klimaendringer og politisk uro som Etiopia er, gir mye mening. Regnskogstøtten kommer millioner av mennesker til gode i de landene der vi arbeider. I tillegg får vi altså et globalt fellesgode i form av bevart natur og bedre klima.

Resultatutbetalinger

Skog spiller en viktig rolle i Etiopias klimamålsetninger. Over 50 % av de reduserte utslippene Etiopia planlegger innen 2030, er ventet å komme fra skogsektoren, i form av reduserte utslipp og betraktelig økt opptak av klimagasser. Videre er det en målsetning å doble skogdekket innen 2030.[1] Under besøket bekreftet etiopiske myndigheter at de er på god vei til å nå dette målet.

Under det fornyede partnerskapet vil Norge støtte Etiopias skog- og arealbrukspolitikk ved å betale for reduserte klimagassutslipp fra avskoging. Norge vil bidra med inntil 100 millioner dollar[2] dersom Etiopia oppnår målene i avtalen.

[1] Fra 15 % i 2013 til 30 % i 2030.

[2] Inntil 1,029 mrd. kroner.