Norge gir 350 millioner kroner til Røde Kors-bevegelsens innsats i Ukraina

I Ukraina har nesten halve befolkningen behov for humanitær hjelp og beskyttelse. I dag annonserte statsminister Jonas Gahr Støre at Norge gir 350 millioner kroner til Røde Kors-bevegelsens innsats i Ukraina. Det gjorde han i et møte med generalsekretæren for Ukrainas Røde Kors Maksym Dotsenko og Norges Røde Kors.

– Røde Kors-bevegelsen gjør en uvurderlig innsats i i Ukraina. De humanitære behovene er store som følge av Russlands krigføring. Ansatte og frivillige i Røde Kors viser stort mot. De redder liv og lindrer nød hver eneste dag, sier statsminister Jonas Gahr Støre.  

Jonas Gahr Støre og Kors Maksym Dotsenko holder pressekonferanse og står ved hvert sitt bord foran en bakvegg med teksten Velkommen til Røde Kors.
Statsminister Jonas Gahr Støre sammen med generalsekretæren i Ukrainas Røde Kors, Maksym Dotsenko. Foto: Kaja Schill Godager / Statsministerens kontor

Skal hjelpe menneskene i Ukraina

Den norske støtten vil gå til å tilby tjenester til befolkningen som helsehjelp, husly, psykososial støtte, mat, vann og andre akutte behov. Den vil også bidra til å beskytte sivile, og spesielt de mest sårbare, som barn, eldre og uføre. Som den største humanitære organisasjonen i landet, er Ukrainas Røde Kors en helt sentral aktør for å dekke de enorme humanitære behovene. Ukrainas Røde Kors har om lag 10 000 ansatte og frivillige.

Midlene går til Røde Kors-bevegelsen

Midlene går til Den internasjonale Røde Kors-komitéen (ICRC) og til Ukrainas Røde Kors gjennom Det internasjonale forbundet av Røde Kors-foreninger (IFRC). Røde Kors-bevegelsen har et helt unikt nettverk i Ukraina og har stor kapasitet, verktøy og kompetanse for å hjelpe og beskytte de sivile som er rammet av konflikten.

Den internasjonale Røde Kors-komitéen er en nøytral og uavhengig aktør som, gjennom dialog med parter i en konflikt, jobber for å beskytte sivilbefolkningen og hjelpe til med å opprettholde humanitærretten.

Norge arrangerer internasjonalt møte om humanitær innsats i Ukraina

Denne uken arrangeres et internasjonalt møte om humanitær innsats i Ukraina i Oslo. Norge og EU er vertskap og samler rundt 80 delegasjoner fra mange giverland og humanitære organisasjoner, herunder FN-organisasjonene, Røde Kors-bevegelsen og sivilt samfunn. Generalsekretæren i Ukrainas Røde Kors Maksym Dotsenko vil delta på dette møtet.