Norge har undertegnet konvensjon for styrket samarbeid mot internasjonale forbrytelser

Norge har undertegnet Ljubljana-Haag-konvensjonen om internasjonalt samarbeid i forbindelse med etterforskning og straffeforfølgning av folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser og andre internasjonale forbrytelser.

Arbeidet med konvensjonen har pågått siden 2011. I dag åpnet konvensjonen for undertegning, og Norge var blant de første statene som undertegnet. 

– Jeg er veldig glad for at vi har undertegnet denne konvensjonen i dag. Bekjempelse av straffrihet for alvorlige internasjonale forbrytelser står sentralt i norsk utenrikspolitikk. Denne konvensjonen er en seier for internasjonalt samarbeid i en krevende tid, sier utenriksminister Espen Barth Eide. 

Styrker samarbeidet mellom stater 

Hovedformålet med konvensjonen er å legge til rette for bedre og mer effektivt internasjonalt samarbeid for å bekjempe straffrihet for folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser.  

For å effektivt straffeforfølge slike forbrytelser, er det nødvendig med godt samarbeid mellom statene. Denne konvensjonen inneholder regler om rettslig samarbeid, utlevering og soningsoverføring mellom statsparter, som vil være viktige verktøy for å bidra til effektiv straffeforfølgning av disse alvorlige forbrytelsene.   

– Denne konvensjonen representerer en milepæl i det internasjonale samarbeidet om etterforskning og straffeforfølgning av krigsforbrytelser, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Den gir oss et rammeverk og en verktøykasse for hvordan vi skal samarbeide på tvers av landegrenser, slik at ingen skal unnslippe rettsforfølgelse for disse grusomme forbrytelsene, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).    

Ambassadør Bård Ivar Svendsen
Ambassadør Bård Ivar Svendsen undertegnet konvensjonen på vegne av Norge. Foto: Hilda Bævre Bergseth, ambassaden i Haag.

Norges ambassadør til Nederland, Bård Ivar Svendsen, undertegnet konvensjonen på vegne av Norge i Haag i dag. Dette er første dag konvensjonen er åpen for undertegning. Sammen med en rekke andre land har Norge gjennom flere år støttet arbeidet med denne konvensjonen.  

Faktaboks

Konvensjonen er navngitt etter Ljubljana hvor forhandlingene fant sted, og Haag, hvor konvensjonen ble undertegnet av de første statene i dag.  

Arbeidet med konvensjonen har pågått siden 2011, og Norge har formelt støttet arbeidet siden 2013.  

Konvensjonen ble vedtatt ved konsensus 26. mai 2023 i Ljubljana, Slovenia. Norge var én av statene som deltok i sluttforhandlingene og var med å vedta konvensjonen. 

Konvensjonen er åpen for undertegning av alle stater, og vil tre i kraft noe tid etter at tre stater har ratifisert, godtatt, godkjent eller tiltrådt konvensjonen. 

Ljubljana-Haag-konvensjonen – (gov.si)