Norge i førersetet for åpenhet om pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten

Styret i Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) godkjente den 25. oktober 2017 Norges søknad om forenklet gjennomføring, såkalt mainstreaming. Norge er det første landet som har fått godkjent en slik søknad.

Endringen betyr i praksis at en separat rapporterings- og avstemmingsprosess under EITI avvikles. Erfaring fra de siste åtte årene viser at denne prosessen er overflødig i Norge fordi den sentrale informasjonen allerede er tilgjengeliggjort i andre sammenhenger.

For Norge medfører endringen en administrativ forenkling og avbyråkratisering for myndigheter og oljeselskaper. For EITI er det viktig at det første landet nå kan gå videre med forenklet rapportering. 

Betydningen for EITI illustreres ved kommentaren fra EITIs styreformann Fredrik Reinfeldt:
“Norway’s progression from EITI reporting to routine disclosure of data on the petroleum sector is a milestone for the EITI. It sets the ambition for how other EITI member countries should strive to make their licensing and tax systems transparent. It also shows the complementarity between the EU mandatory reporting requirements and the EITI”.

Her kan du lese om styrevedtaket i EITI.

Bakgrunn
EITIs mål er større åpenhet rundt olje- og gruveindustrien. Formålet med EITI er at man gjennom større åpenhet og bedre styring vil sørge for at de store inntektene denne sektoren generer bidrar til økonomisk og sosial utvikling.

Norge har støttet EITI politisk og økonomisk siden etableringen i 2003, senere også som første implementerende land fra Vesten. Det internasjonale sekretariatet er plassert i Norge.
Norge har levert åtte årlige rapporter. Disse viser oljeselskapenes innrapporterte betalinger til staten og tilsvarende hva myndighetene har mottatt fra selskapene.

Innrapporteringene er avstemt av en uavhengig tredjepart. Rapportene viser ingen avvik, og bekrefter at Norge har god kontroll med pengestrømmene. På denne bakgrunn søkte Norge overgang til en forenklet gjennomføring, såkalt mainstreaming, innenfor EITI.

Norge vil fortsette å gi opplysninger om petroleumssektoren, herunder selskapsvise innbetalinger til staten, på sin hjemmeside www.norskpetroleum.no. Selskapene opplyser om sine betalinger blant annet gjennom systemet for land-for-land-rapportering.

Til toppen