Norge knytter seg til europeisk infrastruktur for deling av helsedata

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at Norge skal knytte seg til den europeiske infrastrukturen for deling av helsedata, som omtales som MyHealth@EU.

Koblingen til «MyHealth@EU» bety at pasienter fra Norge enkelt skal kunne dele helsedata med helsepersonell i hele EU hvis de ønsker det. Dette vil lette arbeidet for helsepersonell i EU-landene. I første omgang betyr tilknytningen at Norge kan ta imot helseopplysninger fra andre EU-land. For eksempel at turister som skader seg på skiferie i Norge kan være trygge på at legevakten har tilgang til vitale helsedata fra hjemlandet.

– I fremtiden vil helsedataene og reseptene dine kunne følge deg på en trygg og enkel måte når du for eksempel skal studere eller jobbe i et annet EØS-land. Enkeltpersoner skal ha full kontroll over egne helsedata. Du skal kunne legge til informasjon, korrigere, begrense tilgang for andre og få informasjon om hvordan dataene brukes, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Europakommisjonens mål er at alle land skal ta i bruk MyHealth@EU innen 2025, men dette er ikke endelig vedtatt i EU.

Viktig beredskap

Covid-19-pandemien har vist betydningen av å ha digitale tjenester på helseområdet. Ifølge Europakommisjonen steg bruken av digitale verktøy markant under pandemien. Kompliserte regler, strukturer og prosesser i de forskjellige EU-landene gjør det imidlertid vanskelig å få tilgang til og dele data, særlig på tvers av landegrensene.

– Norges deltakelse i MyHealth@EU vil være viktig som beredskap i framtidige kriser og hendelser, påpeker Kjerkol.

Europeisk helsedataområde (EHDS)

Infrastrukturen er del av Europakommisjonens forslag til om å etablere et europeisk helsedataområde (European Health Data Space). Forslaget består av to komponenter.

Den første komponenten skal gi enkeltpersoner direkte tilgang til egne helsedata, og gi mulighet til å dele helsedata med helsepersonell i hele EU. Dette omtales som MyHealth@EU og innebærer at for eksempel pasientjournaler og resepter skal utstedes i et felles EU-format.

Den andre komponenten er et rettslig rammeverk og en desentralisert infrastruktur for gjenbruk av helsedata til forskning, innovasjon, industri og politikkutforming. Dette kalles HealthData@EU og her deltar Norge i pilotaktiviteter.

– Dette vil blant annet være nyttig for norske leverandører fordi vi tar del i arbeidet med bruk av internasjonale standarder og minstekrav som vil gi enklere tilgang til det europeiske markedet, sier Kjerkol.

Det europeiske helsedataområdet spiller en viktig rolle i utviklingen av EUs helseunion, inkludert Europakommisjonens initiativer for å styrke den europeiske helseberedskapen. EU er Norges viktigste samarbeidspartner for helseberedskap- og kriserespons.