Norge og Sverige vil intensivere energisamarbeidet i Norden

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Olje- og energiminister Terje Aasland og Sveriges energi- og digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar møttes i dag for å diskutere de store utfordringene i el-markedet med høye og kraftig varierende priser. Statsrådene diskuterte også et intensivert samarbeid i form av en ”task force” som skal utrede hva som kan gjøres for å få ned de høye kraftprisene i Norden.

– Sammen med den norske regjeringen initierer vi en ”task force” for de nordiske landene om utvikling av markedsmodellen. Sverige og Norge går  sammen for å sikre sikker tilgang på elektrisitet og lave priser i Norden. Vi ønsker å finne felles løsninger på felles utfordringer, sier Sveriges energi- og digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

I en situasjon der hele Europa er rammet av ekstrem høye priser på energi er det viktigere enn noen sinne å finne løsninger og modeller som sikrer et velfungerende el-marked som kan gi lavere priser for husholdninger og næringsliv, og dermed økonomisk vekst.

– De nordiske nabolandene har hatt kraftutveksling helt siden 60-tallet. Med den pågående energikrisen i Europa ønsker vi et intensivert samarbeid for å finne gode tiltak som sikrer et velfungerende el-marked, slik at vi kan komme tilbake til en situasjon med tilstrekkelig og rimelig kraft til nytte for industri og samfunn. Det er meldt om likviditetsutfordringer i deler av det finansielle kraftmarkedet, og tiltakene som er varslet i Sverige og Finland vil bidra til å fremme en bedre finansiell stabilitet i Norden. Det er viktig. Det er ikke behov for norske tiltak nå, men vi følger nøye med på utviklingen, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Norge og Sverige vil arbeide for økt samarbeid på el-området og skal raskt etablere en arbeidsgruppe som skal undersøke hva som kan gjøres for å få ned de høye prisene. Norge og Sverige ønsker å intensivere det nordiske el-samarbeidet, og Danmark og Finland vil bli invitert til å delta i arbeidet fra start.

Arbeidsgruppen kommer også til å følge med på de pågående diskusjonene internt i EU og eventuelle nye forslag til el-markedsdesign fra EU-kommisjonen. Gruppen skal levere sine anbefalinger så tidlig som mulig og før de nordiske energiministrene møtes i Oslo 28. november.

På dagens møte i Stockholm diskuterte de to energiministrene også temaer som karbonfangst og -lagring og havvind.