Nyheter

Norge og Tyskland undertegnet avtale om å styrke det bilaterale samarbeidet om sikkerhet og forsvar

12. september 2023 signerte forsvarsministrene Bjørn Arild Gram (Norge) og Boris Pistorius (Tyskland) en avtale om å utdype og utvide samarbeidet mellom landene.

 Forsvarsminister Bjørn Arild Gram signerte en avtale om tettere forsvars- og sikkerhetssamarbeid med sin tyske kollega Boris Pistorius.
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram signerte en avtale om tettere forsvars- og sikkerhetssamarbeid med sin tyske kollega Boris Pistorius. Foto: Forsvarsdepartementet

– Jeg setter stor pris på det strategiske bilaterale samarbeidet når det gjelder sikkerhets- og forsvarspolitikk. Det er av felles interesse at vi fortsetter å utdype og utvide dette samarbeidet. Ved å signere denne DOIen signaliserer vi en gjensidig vilje til å videreutvikle et felles strategisk partnerskap, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– En ny sikkerhetssituasjon i Europa har gjort det klart at vi må samarbeide tettere. Vi er sterkere sammen. Forsvarsteknologi er også dyrt, og vi må drive ned kostnadene gjennom samarbeid. Det felles tysk-norske 212 CD-programmet er allerede vellykket på mange måter, og jeg tror det fungerer som en inspirasjon for andre allierte.

– Tyske og norske soldater har stått skulder ved skulder i internasjonale operasjoner, samt under operasjoner i Norge og i Baltikum. Tyskland var en hovedbidragsyter til øvelse Trident Juncture  i 2018 and Cold Response 2022, sier Gram.

- Regjeringens beslutning om å anskaffe 54 tyske stridsvogner er en svært viktig milepæl for en ytterligere styrking av det tysk- norske strategiske samarbeidet. Leopard A8NOR er den mest moderne og digitaliserte stridsvognen laget og er et svært viktig grep for  styrkingen av Hæren og Forsvaret. Dette legger til rette for et tettere forsvars og industrisamarbeid med Tyskland fremover, sier Gram.

– Tyskland og Norge deler felles interesser og verdier. Disse vil forbli et fast anker i våre bilaterale forbindelser og danne grunnlaget for et styrket samarbeid mellom våre to land i fremtiden. Vi ønsker å ytterligere styrke NATOs og Europas kapasitet til å ta grep i sikkerhetspolitiske spørsmål. Vi, forsvarsministrene i Forbundsrepublikken Tyskland og Kongeriket Norge, har blitt enige om å styrke det bilaterale samarbeidet på området sikkerhet og forsvar og derved videreutvikle kvaliteten på forholdet mellom de væpnede styrkene i våre to land, sier Gram.

Maritim sikkerhet

– Vi er veldig glade for det tette samarbeidet mellom våre mariner. Siden sabotasjen mot Nordstream 1 har Norge økt sin militære holdning rundt energirelatert infrastruktur, inkludert undervannsinfrastruktur i Nordsjøen.

Norge og Tyskland er mangeårige og nære partnere i forsvarsanskaffelser. Vi har nylig inngått et langsiktig, strategisk partnerskap om ubåter og missiler, som er verdifullt og gunstig for begge nasjoner.