Norge ønsker forbud mot adferdsbasert markedsføring mot barn og unge på nett

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

- Barn og unge er en sårbar gruppe med særlig behov for beskyttelse. Derfor ønsker regjeringen at det innføres et forbud mot adferdsbasert markedsføring rettet mot barn og unge, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Regjeringen fremmer i dag formelt Norges posisjon med forslag om forbud mot adferdsbasert markedsføring rettet mot barn og unge til EUs nye regulering av digitale tjenester (Digital Services Act, DSA). I såkalt adferdsbasert markedsføring brukes personopplysninger om den enkelte sin adferd, til å rette digital markedsføring direkte mot vedkommende basert på antatte interesser og preferanser.

- Barn og unge er særlig sårbare for påvirkning gjennom reklame, og derfor rammer også adferdsbasert markedsføring barn og unge spesielt. I Hurdalsplattformen sier regjeringen at vi vil beskytte innbyggerne mot digital overvåking og påvirkning. Brukerne skal ha kontroll over egne personopplysninger, blant annet for å hindre uønsket kommersiell bruk av opplysninger, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe.

I EUs nye regelverk om digitale tjenester foreslås det for første gang blant annet å stille krav om at forbrukerne skal få informasjon om kildene til annonsene de mottar. EUs råd og parlament diskuterer nå om det bør pålegges større restriksjoner.

Såkalt adferdsbasert markedsføring på nett er blitt storindustri. Innsatsfaktoren og kostnaden er personopplysninger. Samtidig er det mange virksomheter, blant annet i mediebransjen, som er helt avhengige av de inntektene nettbasert markedsføring gir.

Formålet med EUs forslag om å regulere digitale tjenester (DSA), er å sikre større demokratisk kontroll og tilsyn med internettbaserte plattformer, like markedsvilkår, redusert risiko for manipulasjon og desinformasjon, og å motvirke ulovlig innhold på nett.

For å unngå uheldig markedsutvikling og for å beskytte grunnlegendene rettigheter, ønsker Norge i tillegg at EU-kommisjonen gjennom DSA skal pålegges å utrede behovet for eventuelle innstramminger når det gjelder adferdsbasert markedsføring og adgangen til å dele personopplysninger på tvers av tjenester, plattformer eller foretak. Ved eventuelle innstramninger er det viktig å ta hensyn til næringsutvikling og innovasjon for å unngå uheldige virkninger for digitaliseringen.

Kommunal- og distriktsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00