Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norge ønsker mer internasjonalt samarbeid i møte med koronakrisen

Dette innholdet er mer enn 5 måneder gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert. Du finner oppdatert informasjon på temasiden Koronasituasjonen.

Et godt internasjonalt samarbeid vil ha stor betydning i kampen mot skadevirkningene av koronakrisen. Regjeringen ser nå på muligheten for at Norge kan bidra til IMFs katastrofefond og mer midler til låneordninger for lavinntektsland.

Det årlige vårmøtet for IMFs komité av finansministre og sentralbanksjefer (IMFC) fant sted i dag. Multilateralt samarbeid var et sentralt tema under møtet.

For å kunne møte behovet for støtte til sårbare lavinntektsland, trenger IMF mer midler til de subsidierte ordningene for disse landene som finansieres gjennom Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT). Norge vurderer nå muligheten for å bidra med lånemidler til de fattigste landene gjennom PRGT. I tillegg ser regjeringen på muligheten for å bidra med bistandsmidler til IMFs katastrofefond. Fondet gir gjeldslette til fattige land gjennom å dekke betalingsforpliktelsene deres overfor IMF i perioden de er rammet av pandemien. 

– Jeg er glad for at IMF responderer raskt på krisen, og for at medlemslandene viser vilje til å arbeide sammen for å få økonomiene i gang igjen. Det handler om å hjelpe sårbare land som verken har helsevesen eller økonomi til å takle konsekvensene av pandemien, og å finne felles løsninger på felles utfordringer, sier finansminister Jan Tore Sanner.

I Norge har regjeringens håndtering av koronakrisen først og fremst dreid seg om nasjonale tiltak for å få kontroll på smitten, og hjelpe de som blir rammet økonomisk. Men ingen land kan løse denne krisen alene.

– Norge støtter en felles dugnad for at de fattigste landene får betalingsutsettelse på sine gjeldsforpliktelser, både renter og avdrag. Slik kan de frigjøre ressurser til å bekjempe koronapandemien, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (Krf).

– Koronapandemien og de omfattende smitteverntiltakene i mange land kommer til å gi et kraftig tilbakeslag i verdensøkonomien. Vi må bidra til å styrke det multilaterale samarbeidet for å hjelpe mennesker og virksomheter gjennom denne globale krisen, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Historien har vist oss betydningen av økonomisk samarbeid og fri handel på tvers av landegrensene. I Norge og mange andre land er velstanden tuftet på handel. Åpne markeder og regelstyrt multilateralt samarbeid har bidratt til økonomisk vekst og skapt millioner av arbeidsplasser. Denne verdensordenen er nå truet. Aldri tidligere har det vært viktigere å arbeide for mer internasjonalt samarbeid, i Norden, i Europa og i verden.

– Pandemien forholder seg ikke til landegrenser. Vi er avhengige av at også andre land lykkes med å få kontroll over smittespredningen og den økonomiske krisen, og vi er avhengige av at de internasjonale markedene fortsatt er der når dette er over, sier finansministeren.

– FN, IMF, Verdensbanken, WHO og WTO er helt sentrale for å bekjempe pandemien. Også Norge gjør det vi kan slik at utviklingsland blir i stand til å håndtere pandemien og de langsiktige konsekvensene av den. Vi har blant annet tatt initiativ til og bidratt til FNs koronafond og vi gir betydelig støtte til utvikling av vaksiner. Vi må beskytte de mest sårbare, og hindre at det som i dag en er helsekrise ikke blir morgendagens sultkatastrofe og samfunnskrise, avslutter utviklingsministeren.