Norge skal etablere et ambulansefly for høy-risiko smittepasienter i EU

Det er nå klart at Norge gjennom en avtale med EU skal etablere et ambulansefly for transport av pasienter med alvorlige smittsomme sykdommer.

– At vi har fått dette ansvaret av EU er en anerkjennelse av at vi er helt i verdenstoppen på disse områdene, både gjennom en god og effektiv luftambulansetjeneste og et fagmiljø som har kompetanse til å håndtere pasienter med alvorlige og farlige smittsomme sykdommer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

De fleste av oss husker usikkerheten knyttet til det dødelige utbruddet av ebola i Vest- Afrika i 2014. Den gang ble en norsk helsearbeider smittet og det ble satt i verk et stort apparat for å hente henne hjem. Norge var ikke det eneste europeiske landet som opplevde en slik situasjon, og i etterkant har det vært jobbet med å få frem et felles europeisk tilbud.

Avtalen som er inngått med EU innebærer at de fullfinansierer tilbudet i perioden 2021-2026. I første omgang dreier det seg om rundt fem millioner Euro i år. Dette skal dekke forberedelser, trening, utgifter til anskaffelse av fly og utgifter til medisinsk teknisk utstyr mv.. EU vil deretter dekke drift og stående beredskap.

Totalt har avtalen en samlet ramme på ca 60 millioner euro for hele perioden.

En slik ressurs vil også bety en styrket beredskap i Norge.  - Vi ser på hvordan flyet, når det er på plass, kan supplere luftambulansetjenesten i Norge i perioder hvor det ikke blir brukt til transport av høyrisikopasienter og hvordan dette vil styrke vår nasjonale beredskap, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.