Norge stiller som kandidat til UNESCO-styret

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Norge er Nordens styrekandidat i FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) fra 2025 til 2029.

Organisasjonen spiller en viktig rolle i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål 4 om god utdanning, i tillegg til andre prioriterte områder som verdensarv, ytringsfrihet og havforskning.

– Vi ser dessverre at retten til utdanning, akademisk frihet og journalisters sikkerhet i økende grad er under press, og da er det viktig at vi blir med og tar ansvar ved å delta i UNESCOs styre. Den nordiske stemmen blir lyttet til i UNESCO. Vi er viktige økonomiske bidragsytere og har vært trofaste partnere i hele organisasjonens 75-årige levetid, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Stiller på vegne av Norden

Norge var tredje største frivillige bidragsyter i 2021, med en støtte på om lag 200 millioner kroner. I tillegg betaler vi 25 millioner i årlig kontingent.

For å sikre at de nordiske landene ikke bare bidrar økonomisk, men også har en tydelig stemme i styringen av organisasjonen, har de nordiske landene i lang tid hatt en uformell avtale om nordisk rotasjon i kandidering til styreplass. Det vil i praksis si at vi roterer på å stille som kandidat. Det landet som stiller, stiller på vegne av Norden med full politisk støtte fra de andre nordiske landene. Norge hadde sist styreplass i UNESCO fra 2005-2009, etter dette har Danmark, Sverige, Finland og Island fylt rollen.

– Nå står verden overfor utfordringer som ingen stat kan løse alene. De grunnleggende verdiene vi har bygd samfunnet vårt på, som menneskerettighetene, ytringsfrihet og en kunnskapsbasert politikk er under press. I Norge er det bred politisk enighet om å støtte opp om forpliktende internasjonalt samarbeid. Derfor stiller vi som kandidat til styret i UNESCO fra 2025, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

UNESCOs styre møtes to ganger i året og består av 58 valgte medlemsland fordelt UNESCOs seks regionale grupper. Norge er en del av gruppen som består av Vest-Europa, Canada og Tyrkia.

UNESCOs øverste beslutningsorgan er Generalkonferansen, der samtlige 193 medlemsland deltar. Generalkonferansen avholdes annethvert år i november, og mellom generalkonferansene er det UNESCOs styre som følger opp og fatter beslutninger om organisasjonens løpende arbeid. Styret legger også premissene for de fleste av generalkonferansens beslutninger.