Norge styrker sitt engasjement for kvinners rettigheter og likestilling internasjonalt

En ny handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling viser hvordan likestilling vil være en hovedprioritet i norsk utenrikspolitikk.

Utenriksdepartementet lanserer i dag Norges nye handlingsplan for likestilling og kvinners rettigheter internasjonalt. Handlingsplanen gir et klart signal om at likestilling er en prioritert dagsorden.

– Gjennom denne handlingsplanen understreker Norge sitt helhetlige engasjement for kvinners rettigheter og likestilling, både nasjonalt og internasjonalt. Sammen med våre dyktige partnere skal vi bidra til at verden blir mer likestilt, og dermed mer rettferdig, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Planen viser hvordan styrking av kvinners rettigheter også er viktig i arbeidet med bevaring av biologisk mangfold, bærekraftig forvaltning av naturressurser, klimaarbeidet og matsikkerhet.

– Kvinners rettigheter er grunnleggende menneskerettigheter, men likestilling er også smart økonomi. Vi kan ikke møte de utfordringene verden står overfor i dag når det gjelder matsikkerhet, konflikt og klimaendringer, uten full og likestilt deltakelse. Fra kvinner og menn, jenter og gutter, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Det er økende motstand mot at kvinner og jenter skal få bestemme sin egen fremtid. Utviklingsministeren legger frem flere tiltak som skal bidra til internasjonal aksept for seksuelle rettigheter, at alle har tilgang til prevensjonsmidler og trygg abort og at barn og ungdom får seksualitetsundervisning i og utenfor skolen. Ingen skal utsettes for seksualisert og kjønnsbasert vold, barne – eller tvangsekteskap eller for kjønnslemlestelse.  

– I lys av økende motstand er det er viktigere enn noen gang å støtte SRHR-agendaen slik at menneskerettighetene respekteres og gjelder for alle. Norge vil fortsette å være en global forkjemper for at jenter og kvinner skal få bestemme over sin egen kropp, sier Tvinnereim.

Handlingsplanen beskriver også hvordan Norge skal jobbe for at alle har rett og mulighet til anstendig arbeid og fagorganisering, rett til å arve og eie og har tilgang til økonomiske ressurser og finansielle tjenester.  Norge skal bidra til at alle får utdanning som kan gi dem lønnet arbeid og for at kvinner har relevant kompetanse til å delta aktivt i samfunnet.  Norge skal også jobbe for et sterkt normativt rammeverk for kvinners rettigheter og kjønnslikestilling, for å sikre at kvinner er representert og har innflytelse i politiske prosesser, for tryggheten til menneskerettighetsforsvarere.

– Norge skal jobbe for at alle i verden, uavhengig av kjønn har rett og mulighet for å bestemme over sin egen kropp og sin fremtid i et liv fritt for vold og med like økonomiske og politiske rettigheter, avslutter Eide.