Norge trapper opp arbeidet med å beskytte sårbare kyst- og havområder

Norge gir 20 millioner kroner til Blue Action Fund som arbeider for å beskytte sårbare kyst- og havområder, samt forbedre levekår og matsikkerhet i kystsamfunn som lever av havet. Me den nye støtten har Norge bidratt med totalt 100 millioner kroner de siste to årene.

For ett år siden ble verdens ledere enige om å bevare 30 prosent av verdens land- og havområder innen 2030. Å få til dette er svært viktig for å sikre at havet og dets ressurser kan fortsette å være sunt og produktivt for fremtidige generasjoner. I tillegg er det avgjørende at dette gjøres på en rettferdig måte, slik at bevaringen ikke går ut over de som er direkte avhengig av disse ressursene, eksempelvis for mat og arbeid.

Blue Action Fund er en viktig partner for Norge for å støtte arbeidet med å bedre forvaltningen av eksisterende marine verneområdet og verning av nye.

– Havet er en viktig nøkkel for å løse klimaendringene, men også den globale matkrisen. Da er det avgjørende med en bærekraftig forvaltning og Norges bidrag til Blue Action Fund bidrar til det og nå øker vi støtten ytterligere. Dette arbeidet haster, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Havets økosystem er i krise. 2 prosent av den globale mangroveskogen har gått tapt mellom 2000 og 2016, 50 prosent av levende korallrev har forsvunnet siden 1870, 94 prosent av fiskerier er fullt- (60%) eller overbeskattet (34%). Dette går spesielt hard utover kystsamfunn i utviklingsland som er avhengige av havets og kystens ressurser for levekår og matsikkerhet.

Siden oppstart har Blue Action Fund-prosjekter jobbet med å forbedre forvaltningen av 232 182 kvadratkilometer med marine verneområder, og bidrar til å etablere 148 511 kvadratkilometer med nye marine verneområder og nådd mer enn en halv million mennesker.

– Som leder av Havpanelet bidrar Norge til å sette hav på dagsorden, og jeg er veldig glad for at dette også er en del av programmet her på COP28. Vår ambisjon er 100 prosent bærekraftig forvaltning av den økonomiske sonen til medlemsland innen 2025, sier Tvinnereim.

Fakta

  • Avtalen med Blue Action Fund ble inngått i 2021 og Norge bidro da med 80 millioner kroner. Nå bidrar Norge med ytterligere 20 millioner kroner.
  • Norad forvalter avtalen med Blue Action Fund på vegne av Norge.
  • Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi (Havpanelet) består av sittende stats- og regjeringssjefer fra 18 land. Siden opprettelsen i 2018, har Havpanelet vært ledet av Norges statsminister sammen med presidenten i Palau. Havpanellandene har forpliktet seg til bærekraftig forvaltning av 100 prosent av sine hav- og kystområder innen 2025. Innen da vil 50 prosent av verdens kystlinjer og 45 prosent av de eksklusive økonomiske sonene være underlagt helhetlige forvaltningsplaner. Havpanelet oppfordrer alle kyst - og havstater til å slutte seg til forpliktelsen om 100 prosent bærekraftig forvaltning innen 2030.