Norge driver vaksinebistand

Det stemmer ikke, slik Attac skriver i Klassekampen 30. november, at Norge blokkerer fremdriften for en rettferdig, global fordeling av vaksiner.

Norges mål er at de som står lengst fra hverandre beveger seg mot et nødvendig kompromiss. Derfor har regjeringen besluttet at Norge skal støtte et unntak fra regelverket i Verdens handelsorganisasjon (WTO) slik at patenter på vaksiner kan deles. Diskusjonen om Trips-unntak har vært fastlåst i over ett år. Forslaget fra Sør-Afrika og India er svært omfattende og har ingen mulighet til å bli vedtatt. Et vedtak i WTO krever at alle WTOs 164 medlemmer blir enige.

Et unntak for patenter på vaksiner er ingen mirakelkur. Det er fortsatt sikrere og raskere om teknologioverføringen skjer gjennom partnerskap mellom legemiddelindustrien og myndigheter. Norge har over lengre tid tatt til orde for at selskapene må gjøre sitt ytterste for å bidra til teknologioverføring der det er mulig. Trips-avtalen inneholder allerede regler for tvangslisensiering av vaksiner og legemidler til de fattigste landene ved nasjonale helsekriser. EU har foreslått å gjøre disse reglene lettere å bruke i en pandemi. Dette er også et forslag som vi er positive til, og som kan videreutvikles.

Vi er avhengige av at det multilaterale regelverket fungerer og bidrar til flyt av livsviktige varer, ikke minst i en pandemi. Det er påvist at eksportrestriksjoner i noen tilfeller førte til forsinkelser, blant annet i produksjon av vaksiner i India. Vaksineproduksjon er komplisert og krever et stort antall innsatsvarer fra mange land. Derfor må vi vurdere alle deler av regelverket for å se hvordan WTO kan bidra positivt til global helseberedskap. Også her vil vi måtte finne fram til enighet som ivaretar alle medlemmenes interesser.

WTO ser nå på hvordan de skal organisere det videre arbeidet etter at ministerkonferansen ble utsatt. Vi vil delta i forhandlingene med en konstruktiv og åpen holdning. I WTO er det enstemmighet som gjelder, derfor må vi finne et kompromiss.

Produksjon og rettferdig distribusjon av vaksiner og andre nødvendige varer avhenger av langt mer enn WTO-regelverket. Norge jobber offensivt for å sikre nok og likeverdig tilgang til covid-19-vaksiner. Vi er en av de største giverne til Verdens helseorganisasjon (WHO), som har en svært sentral rolle i det internasjonale samfunns håndtering av pandemien.

Den siste måneden har vi sendt vaksiner blant annet til Rwanda, Zambia og Ghana. Nylig innfridde vi løftet om å dele fem millioner doser. Norge er medleder for Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-A) og har så langt bidratt med 4,5 milliarder kroner til ACT-As arbeid for å sikre vaksiner, behandling av koronasyke og verneutstyr til helsepersonell. Norge er et av landene som har bidratt med sin andel til den internasjonale dugnaden mot covid-19.

Likevel er vårt viktigste bidrag jobben vi gjør sammen med Sør-Afrika som med-leder for ACT-A for å mobilisere andre land til å bidra med sin andel. Dersom vi skal lykkes med å slå ned på pandemien, er det helt avgjørende at alle land gjør et skikkelig krafttak på alle områder.