NorSIS inn i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Norsk senter for informasjonssikring, NorSIS på Gjøvik, vil fra årsskiftet bli en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Merkevaren NorSIS videreføres etter virksomhetsoverdragelsen, og enheten under NSM forblir lokalisert på Gjøvik. De NorSIS-ansatte i foreningen som følger overdragelsen tilbys ansettelse i NSM.

NorSIS arbeider for en trygg digital hverdag, med særlig oppmerksomhet på allmennheten og små og mellomstore bedrifter.

– Jeg mener det vil styrke NorSiS å bli en del av NSM, som det nasjonale fagmiljøet for digital og forebyggende sikkerhet, og det er grunn til å forvente en positiv effekt av dette for arbeidet med en tryggere digital hverdag, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Jeg er kjent med at styret og medlemmene i NorSIS over noe tid har vurdert en ny og endret organisasjonsmodell, og beslutningen om virksomhetsoverdragelse til NSM er tatt av styret selv, sier Mehl videre. 

Overdragelsen vil også styrke NSM som nasjonalt organ for forebyggende sikkerhet og knytte målgruppene tettere til det nasjonale cybersikkerhetssenteret.

– NSM jobber for å styrke den digitale motstandskraften i hele befolkningen. Vi ser fram til å utvikle vårt allerede gode samarbeid med NorSIS, sier direktør i NSM, Sofie Nystrøm.