Norsk kulturråd har fordelt 27 millioner i ekstra stimuleringsmidler

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

- Pandemien har hatt særlig store konsekvenser for populærmusikkfeltet. Etter gjenåpningen ba vi derfor Kulturrådet om å særskilt ivareta dette feltet i fordelingen av stimuleringsmidler gjennom eksisterende virkemiddelapparat. Det har de lyktes med, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Etter gjenåpningen var mange i kultursektoren i en spesielt vanskelig likviditetssituasjon. I mars stilte regjeringen derfor opp med ytterligere midler gjennom det eksisterende virkemiddelapparatet for å opprettholde og stimulere til aktivitet i kultursektoren.

- Jeg er glad for at Norsk kulturråd nå har fordelt 27 millioner kroner i ekstra midler gjennom arrangørstøtteordninga for musikk. Dette vil ha mye å si for mange over hele landet, sier Trettebergstuen.

Midlene er fordelt av Kulturrådets musikkutvalg for arrangør- og festivalstøtte. Totalt 214 søknader har mottatt tilskudd, og om lag halvparten av midlene er fordelt til populærmusikkfeltet.

Fylkesvis fordeling:

Vestland 5,2 mill. kroner / 41 søknader
Viken 4,6 mill. / 36 søknader
Oslo 4,3 mill. / 33 søknader
Troms og Finnmark 2,3 mill. / 16 søknader
Trøndelag 2 mill. / 16 søknader
Vestfold og Telemark 1,7 mill. / 14 søknader
Agder 1,6 mill. / 8 søknader
Innlandet 1,6 mill. / 18 søknader
Møre og Romsdal 1,7 mill. / 11 søknader
Nordland 1,4 mill. / 15 søknader
Rogaland 0,5 mill. / 6 søknader

I 2022 er det totalt satt av 1,2 milliarder kroner til regjeringens koronastøtteordninger for kultursektoren. Midlene som Kulturrådet nå har fordelt gjennom arrangørstøtteordningen i Norsk kulturfond, er en del av de 300 millioner kronene til stimulering gjennom eksisterende virkemiddelapparat.