Norsk-latvisk klimasamarbeid

EØS-midlene

Er du interessert i å delta i klimaprosjekter med Latvia? Utlysningen av støtte er like rundt hjørnet. Miljødirektoratet står klar til å hjelpe deg med å finne latviske partnere.

Norske deltakere på det første partnersøkseminaret i Latvia i slutten av august. Flere partnersøkmuligheter kommer senere. Foto: Christoffer Grønstad/Miljødirektoratet (Christoffer Grønstad/Miljødirektoratet)

Utlysningen er en del av et miljøprogram i Latvia som Norge finansierer gjennom EØS-midlene. Programmet skal bidra til å redusere utslippene av CO2 med 4300 tonn per år.

Det er mulig å få støtte til samarbeidsprosjekter som bidrar til mer energieffektive bygninger og andre tiltak for å redusere utslippene av klimagasser i byggesektoren.

Det er også mulig å få støtte til klimaforskning, utvikling av læremateriell og informasjonskampanjer om klimaendringer og klimatilpasninger.

Finn en partner
Det er en målsetting av flere prosjekter gjennomføres i samarbeid mellom latviske og norske partnere. Det skal arrangeres flere partnersøkseminarer utover høsten. Besøk Miljødirektoratets nettsider som har oversikt over hvem du kan kontakte for å få mer informasjon.

Guide til et vellykket partnerskap

Til toppen