Norske aktører oppfordres til å fremme innspill til EU-kommisjonens forslag til dataforordning (Data Act)

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Europakommisjonen la 23. februar fram et forslag til forordning om harmoniserende regler om rettferdig tilgang til og bruk av data (dataforordningen).

Forslaget fra Kommisjonen, som er ett av flere regelverksinitiativer i den europeiske datastrategien, vil nå bli drøftet i Rådet og Europaparlamentet frem mot et endelig vedtak. Det kan bli justeringer i det materielle innholdet i løpet av denne prosessen.

Kommunal- og distriktsdepartementet oppfordrer norske aktører til å fremme kommentarer til Kommisjonens forslag, samt gi innspill til hvordan norske myndigheter kan arbeide med forslaget.

Forslaget til forordning om harmoniserende regler om rettferdig tilgang til og bruk av data (dataforordningen) på EU-kommisjonens hjemmesider.

Høringssvar til EU-kommisjonen

Høringssvar til Kommisjonen sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen på EUs hjemmesider. Høringsfrist er 13. mai 2022.

Lenke til innsending av høringssvar til EU-kommisjonens åpne høring.

Innspill til norske myndigheters arbeid med forslaget

Innspill til hvordan norske myndigheter kan arbeide med forslaget kan sendes Kommunal- og distriktsdepartementet ved Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk, seksjon for IT-politikk på e-post til postmottak@kdd.dep.no.

Fristen for innspill til departementet er 21. april 2022.

Den korte fristen er satt for å kunne bruke svarene i departementets påvirkningsarbeid.