Sudan:

Norske diplomater i trygghet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

De tre norske diplomatene som alle tjenestegjorde i Sudan, er nå evakuert. – Jeg er glad og lettet over at våre tre norske diplomater nå er i trygghet etter å ha vært fanget i kamphandlingene i Khartoum i en uke, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

De norske diplomatene tjenestegjorde ved ambassaden i Sudans hovedstad Khartoum. Ambassaden er nå midlertidig stengt, men utenrikstjenesten fokuserer nå på å bistå norske borgere som ønsker å forlate Sudan.

Operasjonen med å få hentet ut de tre diplomatene har ikke vært uten risiko. Situasjonen i Sudan ble likevel så kritisk at det var nødvendig.

– De som nå er evakuert har vært gjennom store påkjenninger. Vi ønsker derfor å skjerme dem i tiden som kommer og ber om at alle respekterer at de vil trenge ro og hvile, sier Huitfeldt.

Det er registrert rundt 80 norske borgere i Sudan. Det kartlegges aktivt ulike alternativer for å bistå med utreise i samarbeid andre europeiske land. Situasjonen i landet er fortsatt farlig og uoversiktlig. Forflytning i Khartoum og Sudan er fremdeles risikabelt. Alle norske borgere må gjøre egne sikkerhetsvurderinger før de velger å forflytte seg.

Utenriksdepartementet har sendt UDs utrykningsenhet (URE), til Djibouti. Dette teamet skal sikre koordinering og samarbeide med andre land og forberede utreise for norske borgere, når situasjonen tillater det.

– Det gjøres nå et stort og omfattende arbeid, også for å kartlegge hvilke norske borgere som har behov for bistand. Mange er i en svært vanskelig situasjon nå. Utenriksdepartementet er i kontakt med flere andre land og gjør det som er mulig for å sikre at vi er klare til å bistå norske borgere med utreise fra Sudan, så fort situasjonen tillater det, sier Huitfeldt.

Kampene i Sudan startet lørdag 15. april. Situasjonen i landet er fortsatt farlig og uoversiktlig. Særlig Khartoum-området er det fortsatt luftangrep, gatekamper og flyplassen er stengt

– Norge oppfordrer partene i Sudan på det sterkeste til å respektere våpenhvilen, overholde internasjonal humanitærrett og ikke minst beskytte sivile, hjelpearbeidere og diplomater. På sikt er det bare en politisk prosess som kan løse Sudans utfordringer. Nå er en umiddelbar overholdelse av våpenhvilen det viktigste. Sivile må få komme seg i sikkerhet og utenlandske borgere må få kunne forlate landet. Det må gis full og uhindret humanitær tilgang, sier Huitfeldt.

Sivilbefolkningen utsettes for store lidelser, det er enorme ødeleggelser og den humanitære situasjonen i Sudan er prekær mange steder.

– Jeg fordømmer på det sterkeste volden som nå rår i Sudan. Det er uakseptabelt at flere hundre uskyldige liv har gått tapt. De ansvarlige lederne må gjøre alt som er mulig for å hindre ytterligere tap av liv og det internasjonale samfunnet må gjøre det som er mulig for å stanse krigshandlingen, sier Huitfeldt.

Norges ambassadør til Sudan, Endre Stiansen, er blant de tre som nå er evakuert.

– Jeg er meget glad for at alle vi tre norske diplomatene som har sittet innelåst og delvis alene i Khartoum den siste uka, endelig er på vei hjem til Norge i trygghet. Jeg vil rette en stor takk til alle som var med på denne farlige operasjonen, ikke minst en av våre lokalt ansatte som var ved siden av meg gjennom hele krisen. Han har vært en uvurderlig støtte. Samtidig var det meget trist å stenge ambassaden. Men jeg ser frem til å fortsette å gjøre en innsats slik at Sudans befolkning får en fredeligere fremtid, sier Stiansen.