Norske potetsorter skal bevares for evig tid

I en egen potetgenbank skal 60 norske potetsorter bevares for framtidige generasjoner.

Potetsortene blir fryst med flytende nitrogen. Det er en rimelig og effektiv metode for å ta vare på rent plantemateriale som ikke kan bevares som frø, på et trygt sted. Norge har et betydelig mangfold av potetsorter, både sorter fra norsk foredling og gamle landsorter som er blitt bevart gjennom generasjoner av bønder eller hobbydyrkere. Potetgenbanken hos NIBIO tar vare på friske kjerneplanter, og nærmer seg målet på 60 kryopreserverte sorter.

Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Sagaplant, Graminor, Norsk genressurssenter, Piql og Grønn Næringskompetanse er imidlertid målet å opprette en egen «sikkerhetskopi» med norske kryopreserverte potetsorter i kryotanken til Sagaplant på Akkerhaugen i Telemark.  Tanken er at dette skal bevare plantemateriale i mange tiår, kanskje hundre år, på samme måte som det gjøres i Svalbard Globale frøhvelv.

Potetgenbanken hos NIBIO tar vare på friske kjerneplanter, og nærmer seg målet på 60 kryopreserverte sorter.
Potetgenbanken hos NIBIO tar vare på friske kjerneplanter, og nærmer seg målet på 60 kryopreserverte sorter. Foto: Borghild Glorvigen
Til toppen