Norske Reindriftsamers Landsforbunds krav til reindriftsforhandlingene

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) overleverte i dag sitt krav til forhandlingene om reindriftsavtale for 2024/2025.

I henhold til Hovedavtalen for reindriften forhandler staten og NRL hvert år om reindriftsavtalen. Avtalen omfatter økonomiske virkemidler som skal bidra til å nå målene for reindriftspolitikken. Partene kan også kreve forhandlinger om andre forhold enn de økonomiske virkemidlene.

Kravet fra NRL har en økonomisk ramme på 261,4 millioner kroner. Dette er en økning på 61,4 millioner kroner sammenlignet med inneværende avtale.

NRLs hovedprioriteringer er økning av de direkte tilskuddene, herunder tre nye tilskuddsordninger. NRL vil videre prioritere å øke de frie midlene til Reindriftens utviklingsfond, blant annet for å legge til rette for satsing på gjerder og anlegg.

– Norske Reindriftsamers Landsforbund har lagt frem et omfattende krav, både når det gjelder ramme og tema. De tar også opp en rekke andre forhold utenfor avtalen. Det innebærer at det er et krevende utgangspunkt for årets forhandlinger, sier statens forhandlingsleder Viil Søyland.

Statens tilbud legges frem 26. januar.

Leder i NRL, Inge Even Danielsen, og statens forhandlingsleder, Viil Søyland.
Leder i NRL, Inge Even Danielsen, og statens forhandlingsleder, Viil Søyland. Foto: Landbruks- og matdepartementet