Notodden kulturgruppefestival

Statsministerens åpningstale på Notodden kulturgruppefestival 8. juni 2016.

Kjære artister og deres familier.
Kjære ildsjeler og medhjelpere.
Kjære alle dere vi skal takke for at vi har en kulturgruppefestival på Notodden.

Jeg er glad for at jeg får komme hit og åpne festivalen som er blitt fast og morsomt innslag på forsommeren.

Gratulere også med femårsjubileum.
Når noe gjentas for femte år på rad er det en tradisjon.

Kulturgruppens slagord er "Ingenting er umulig" – det beviser dere.
Ikke bare har dere overvunnet trusselen om nedleggelse.
År etter år lager dere underholdning som er morsom og betydningsfull.

Alle dere representerer noe av det jeg setter høyest i vårt samfunn: Mangfold og frivillighet.
Vi trenger organisasjoner som setter mangfold på dagsorden.
Og vi trenger ildsjeler som bidrar positivt i lokalsamfunnet.

Frivilligheten er en viktig del av det norske samfunnet.
Regjeringen er opptatt av å styrke den.

Kulturgruppefestivalen er et svært godt eksempel på hva man kan skape med frivillig engasjement.
Da kulturskolen på Notodden besluttet å legge ned eksisterende tilbudet, trådte frivillige til og dro i gang festival.
Dette ble så populært at kulturskolen besluttet å opprettholde tilbudet.

Det viser kraften i frivilligheten!

Kulturgruppefestivalen arbeider for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha en plass i kulturen og i samfunnet, som likestilte utøvere og mennesker.
Det er noe jeg setter høyt.

Vi skal ha et flerstemt og inkluderende kulturliv.
Det handler blant annet om å gi plass til alle stemmer – også de som ikke alltid like lett kommer til orde.

Som mennesker har vi ulike forutsetninger, innfallsvinkler og erfaringer.

Når alle kommer til orde, beriker det samfunnet vårt
Det er verdifullt.

Kunst og kultur knytter mennesker sammen, bygger broer og visker ut skiller.
Kunst og kultur kjenner ingen grenser.

Gjennom humor kan så mangt formidles: Fra de alvorligste temaer til mer lettbeinte poenger.
Humor sliper spisse kanter og gjør at skarpe poenger blir lettere å svelge.

Men humor kan også benyttes kun for humorens skyld.
Noen ganger er det godt å lene seg tilbake å motta ren og skjær underholdning – utøvd at dyktige og uredde aktører.

Erfaringene tilsier at Kulturgruppefestivalen er spekket av humoristiske innslag.
Både av den ene og den andre sorten.

Jeg vet at jeg tidligere er parodiert her på festivalen og er derfor nå spent.
Jeg ser frem til en kveld i humorens tegn og gleder meg stort til kveldens revy.