Justis- og beredskapsdepartementet fraråder TikTok og Telegram på tjenesteenheter i departementene

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Justis- og beredskapsdepartementet ba i begynnelsen av mars Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) om å gjøre en vurdering av om det bør innføres tiltak eller råd knyttet til bruken av den kinesisk-eide appen TikTok og appen Telegram, som har russisk opprinnelse, på tjenesteenheter. Mandag mottok justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl den sikkerhetsfaglige vurderingen fra NSM knyttet til disse appene.

TIL RED: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl er tilgjengelig for pressen i Vandrehallen i Stortinget 12:15 – 12:45.

Kontaktperson for media: Kommunikasjonssjef Justis- og beredskapsdepartementet Trude Larstad, tlf. 936 67 742

 

NSM vurderer at TikTok eller Telegram ikke bør installeres på offentlig ansattes tjenesteenheter som er tilknyttet virksomhetens interne digitale infrastruktur eller tjenester.

De vurderer at dette også bør gjelde ansatte i privat sektor som er underlagt sikkerhetsloven helt eller delvis.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl støtter rådet fra NSM. Det innebærer også at politisk ledelse og ansatte i departementene og deres underlagte virksomheter frarådes å ha Tiktok og Telegram på tjenesteenheter. 

Dersom det er tjenstlig behov for TikTok eller Telegram, anbefaler NSM at applikasjonen installeres og benyttes på en separat enhet forbeholdt denne typen formål og som ikke er tilknyttet virksomhetens interne systemer.

– Jeg støtter NSMs vurdering. Derfor kommer Justis- og beredskapsdepartementet i dag til å sende brev til alle departementer der vi fraråder å ha TikTok og Telegram på tjenesteenheter. Dersom det er tjenstlig behov for å ha disse appene, bør det være på en egen enhet som ikke er tilknyttet virksomhetens digitale systemer, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Justis- og  beredskapsdepartementet ber også departementene følge opp anbefalingene overfor sine respektive underlagte virksomheter.

–  Etterretningstjenesten peker i sin åpne trusselvurdering «Fokus 2023» på Russland og Kina som de fremste trusselaktørene mot norske sikkerhetsinteresser. De peker også på at sosiale medier er en gunstig arena for trusselaktører og andre som ønsker å påvirke oss gjennom desinformasjon og falske nyheter, sier Mehl. 

NSM vurderer at det medfører høy risiko dersom applikasjonene TikTok eller Telegram installeres på tjenesteenheter som har tilgang til virksomhetens interne digitale infrastruktur eller tjenester. Med tjenesteenhet menes her mobiltelefoner, nettbrett eller personlige datamaskiner som er betalt av arbeidsgiver.

– Også andre apper som Facebook, Instagram og Snapchat samler inn mye informasjon. NSM peker på utfordringen med mulig kommersielle videresalg av slike data. Alle som bruker sosiale medier bør derfor ha et bevisst forhold til hvilken informasjon man deler, og innstillingene man har på telefonen sin, sier justis- og beredskapsminister Mehl.