Ny fase i utvinningen fra Skarv-feltet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Rettighetshaverne i Skarv Unit har i en underretning til departementet redegjort for at de vil starte gassnedblåsingen fra deler av feltet i 2022. Departementet har tatt rettighetshavernes beslutning til etterretning.

Skarv feltet
foto: Aker BP

Plan for utbygging og drift av Skarv-feltet ble godkjent av myndighetene i 2007. Produksjonen fra Skarv startet i 2013. Den godkjente produksjonsstrategien for feltet er at gass skal reinjiseres i deler av reservoaret i en fase på seks til sju år slik at også oljeressursene i feltet kan utnyttes. Deretter var det planlagt å øke gassproduksjonen (gassnedblåsing).

Nærmere spørsmål om hva beslutningen om å starte gassnedblåsningen i 2022 betyr for fremtidige produksjonvolum fra Skarv-feltet må rettes til operatøren for feltet.

Bakgrunn
Skarv-feltet ligger i den nordlige delen av Norskehavet, omtrent 200 km vest for Sandnessjøen. Feltet ble påvist i 1998, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2007. Produksjonen startet i 2013. Feltet er bygd ut med et produksjons- og lagerskip (FPSO) knyttet til fem havbunnsrammer med 15 brønner. Gassen fra feltet transporteres til Kårstø-terminalen via en 80 kilometer lang rørledning som er koblet til Åsgard Transport System (ÅTS). Oljen overføres til tankskip via en lastebøye.

Skarv produserer gass og olje. Oljeproduksjon fra Skarv er avtagende og gassinjeksjon er viktig for oljeutvinningen. Det beste tidspunktet for gassnedblåsning har fortløpende vært vurdert av rettighetshaverne. 8. mars 2022 besluttet rettighetshaverne i Skarv Unit å fastsette tidspunktet for gassnedblåsning av B- og C-segmentene på Skarv til 2022. Bakgrunnen for beslutningen er en helhetlig vurdering av økonomi, ressursforvaltningen på feltet og utnyttelse av kapasiteter på Skarv FPSO, samt i Åsgard Transport System og på Kårstø.

Rettighetshaverne i Skarv Unit er Aker BP ASA (operatør), Equinor Energy AS, Wintershall Dea Norge AS og PGNiG Upstream Norway AS.