Ny forskrift åpner for informasjonsdeling i kampen mot arbeidslivskriminalitet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I kampen mot arbeidslivskriminalitet er det viktig at ulike etater kan utveksle informasjon som er taushetsbelagt. Regjeringen vedtok 17. juni en forskrift som gjør dette mulig.

– Kriminelle i arbeidslivet bryter ofte flere regler som hører under forskjellige offentlige etaters ansvarsområder. For å kunne forebygge og bekjempe arbeidslivkriminalitet på en effektiv måte, er det helt nødvendig at offentlige myndigheter kan dele informasjon med hverandre, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Forskriften åpner for at myndigheter som Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten, Tolletaten og politiet kan dele og sammenstille taushetsbelagte opplysninger når det er nødvendig. Det skal de kunne gjøre for å forebygge og bekjempe lovbrudd som kan gi dårligere arbeidsvilkår, krenke arbeidstakeres rettigheter, skade konkurransen i næringslivet eller medføre misbruk av skatte-, avgifts- eller velferdsordninger. Opplysningene skal ikke lagres lenger en nødvendig, og skal i utgangspunktet slettes senest etter tre år.

 A-kriminformasjonsforskriften (Kongelig resolusjon)