Ny forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I statsråd i dag har en ny forskrift for fordeling av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner blitt fastsatt. Forskriften er fastsatt i tråd med Stortingets beslutning 2. mai 2017.

Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping (Lovdata)

Fordelingen av tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner skal bidra til å trygge viktige samfunnsoppgaver som store landsdekkende organisasjoner utfører på områdene helse, sosiale tjenester, krisehjelp og støttearbeid, natur-, miljø og dyrevern, i tillegg til å sikre at sentrale rednings- og beredskapsoppgaver videreføres.

Det innføres en permanent modell for fordeling av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Overgangsordningen for organisasjoner med automatinntekter i 2001 blir forlenget med ett år, ut 2018. De tre beredskapsorganisasjonene Røde Kors, Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp inngår i en permanent ordning fra 2018, med en fast årlig prosentandel tilsvarende det tilskuddet disse mottok i 2015. Øvrige organisasjoner søker i tråd med kriterier for deltakelse i ordningen. Minstegrensen settes til 10 millioner kroner i fordelingsgrunnlag for å kunne ta del i ordningen.

Inntil 2014 var det kun organisasjoner som hadde inntekter fra spilleautomater i 2001 som kunne motta midler fra denne delen av tippemidlene. Regjeringen vedtok da midlertidig fordelingsmodell for Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner slik at flere organisasjoner kunne søke midler fra denne potten.