Ny klageordning for passasjerer med buss, trikk, T-bane og bybane

–Samferdselsdepartementet vil gi busspassasjerer utvidede rettigheter og etablere en nasjonal klageordning for passasjerer med buss, trikk, T-bane og bybane, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet sendte i dag på alminnelig høring forslag til endringer i transportklagenemndforskriften, yrkestransportforskriften og en egen gjennomføringsforskrift for å gjennomføre EUs forordning om busspassasjerers rettigheter.

Nasjonal klageordning styrker passasjerenes rettigheter

– Samtidig som vi nå styrker rettighetene til busspassasjerer, åpner vi Transportklagenemnda for henvendelser fra passasjerer med buss, trikk, T-bane og bybane. Det betyr at passasjerer som ikke får medhold i klagen sin til transportøren, kan bringe saken videre til en nøytral klagenemnd sier Solvik-Olsen.

Ikke-diskriminering

EUs forordning nr. 181/2011 har regler om ikke-diskriminering av passasjerer, passasjerrettigheter i tilfelle av ulykker, assistanse til personer med nedsatt funksjonsevne, rettigheter ved kansellering eller forsinkelse og minstekrav til reiseinformasjon. Forordningen har også generelle regler om klagebehandling og håndhevelse.

Høringsfristen er 26. september 2015.

Til toppen