Høring - utkast til ny forskrift og endringer i transportklagenemndforskriften og yrkestransportforskriften: gjennomføring av busspassasjerrettighetsforordningen i norsk rett og klageordning for passasjerer med sporvei, tunnelbane og forstadsbane

Samferdselsdepartmentet sender med dette på høring utkast til ny forskrift om gjennomføring av forordning om busspassasjerers rettigheter, endringer i transportklagenemndforskriften og endringer i yrkestransportforskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.09.2015