Ny kommunikasjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Merete Bergeland Jebsen skal lede kommunikasjonsarbeidet i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Bilde av kommunikasjonssjef Merete Bergeland Jebsen

– Nærings- og fiskeridepartementet har som mål å utforme en helhetlig næringspolitikk som legger til rette for omstilling og bidrar positivt til samlet verdiskaping. Merete Bergeland Jebsen har den kompetansen og forståelsen for samfunn, økonomi, politikk og næringsliv som trengs for å lede kommunikasjonsarbeidet i et departement, sier departementsråd Mette I. Wikborg.

Merete Bergeland Jebsen er ansatt som ny kommunikasjonssjef for næringsministeren og får ansvaret for kommunikasjonsseksjonen i departementet.

Bergeland Jebsen har bakgrunn som journalist og lærer, og har en mastergrad i journalistikk fra City, University of London. Jebsen har siden 2016 vært pressesjef i Skatteetaten og har lang erfaring med kommunikasjon i offentlig forvaltning. Før det jobbet hun som seniorrådgiver i Samferdselsdepartementet, og i Helse- og omsorgsdepartementet. Tidligere har hun vært journalist i CNN London og informasjonssjef i Posten Norge.

- Jeg gleder meg veldig til å arbeide med kommunikasjon som fagfelt og virkemiddel for å realisere departementets mål og den til enhver tid sittende regjerings politikk, sier Bergeland Jebsen.

Jebsen startet i jobben 22. mai.